Dette emnet er nedlagt

UNIK9200 – Multicasting, ruting og tjenestekvalitet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal baseres på aktuelle problemstillinger innen arkitektur for ulike overlagrede nett og Internett infrastruktur. Det tas utgangspunkt i faglige tidsskriftartikler. Studentene skal utarbeide og presentere bidrag. De viktigste temaene er: multicast ruting og signallering, ruting, tjenestekvalitet og traffic engineering.

Hva lærer du?

Du får dybdekunnskap innen protokoller og arkitekturer for multicast, ruting, tjenestekvalitet og traffic engineering.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Breddekunnskap om Internett protokoller og arkitekturer. Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende de gitt av INF3190 – Datakommunikasjon (videreført).

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot UNIK4200 – Multicasting, ruting og tjenestekvalitet (nedlagt)

6 studiepoeng overlapp mot tidligere versjon av emnet, UNIKI-AVIN.

Undervisning

3 timer forelesning og 1 timer øving. Studentpresentasjoner.

Emnet kan gis som fjernundervisning etter avtale med faglærer.

Eksamen

Muntlig eksamen. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.

Ph.d.-studenter vil i forhold til masterstudenter på den klonede versjonen av emnet (UNIK4200 – Multicasting, ruting og tjenestekvalitet (nedlagt)) få en utvidelse av pensum med innlevering av essay og/eller presentasjon for øvrige studenter. Essay/presentasjon må være godkjent før avsluttende eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Emnet ble undervist siste gang høsten 2017.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)

Norsk. Mulighet for undervisning på engelsk ved behov.