UNIK9270 – Sikkerhet i operativsystemer og programvare

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg sikkerhet i operativsystemer og programvare, og gir en kort oversikt i bruk av kryptografi. Sentrale temaer er modeller og implementasjon av identifikasjon, autentisering og aksesskontroll, sårbarheter i programvare og ondsinnet programvare, samt metoder for sikker utvikling og beskyttelse av datamaskinsystemer.

Hva lærer du?

Emnet tar sikte på å formidle prinsippene for sikring av datamaskinsystemer. Dette inkluderer en forståelse av hvilke sikkerhetsmekanismer som kreves av et operativsystem, og av sårbarheter i programvare. Emnet skal også gi innblikk i metoder for testing og utvikling av sikkerhet i operativsystemer og programvare.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende programmering og matematikk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot UNIK4270 – Sikkerhet i operativsystemer og programvare (videreført)

Undervisning

2 timer forelesning og 1 time øving/lab pr. uke.

Eksamen

Muntlig eksamen. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.

Ph.d.-studenter vil i forhold til masterstudenter på den klonede versjonen av emnet (UNIK4270 – Sikkerhet i operativsystemer og programvare (videreført)) få en utvidelse av pensum med innlevering av essay og/eller presentasjon for øvrige studenter. Essay/presentasjon må være godkjent før avsluttende eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk