TEK9510 – Sikkerhet i operativsystemer og programvare

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg sikkerhet i operativsystemer og programvare, og gir en kort oversikt i bruk av kryptografi. Sentrale temaer er modeller og implementasjon av identifikasjon, autentisering og aksesskontroll, sårbarheter i programvare og ondsinnet programvare, samt metoder for sikker utvikling og beskyttelse av datamaskinsystemer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du kunne prinsippene for sikring av datamaskinsystemer, inkludert:

  • ha en forståelse av hvilke sikkerhetsmekanismer som kreves av et operativsystem
  • forstå sårbarheter i programvare
  • ha kjennskap til metoder for testing og utvikling av sikkerhet i operativsystemer og programvare
  • kjenne nyere forskning innen informasjonssikkerhet, og kunne formidle denne

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende programmering og matematikk.

Undervisning

2 timer forelesning og 1 time øving/lab pr. uke. I løpet av semesteret skal det gjennomføres en obligatorisk oppgave som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Ph.d.-studenter skal i tillegg skrive et essay eller holde en presentasjon på bakgrunn av forskningsartikler.

Eksamen

Skriftlig eksamen. Ved lite antall kandidater kan det bli holdt muntlig eksamen.

Det finnes obligatoriske aktiviteter som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter har gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet sees i sammenheng med UNIK9270 – Sikkerhet i operativsystemer og programvare (videreført) ved praktisering av tregangersregelen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)