TEK9510 – Sikkerhet i operativsystemer og programvare

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet tar for seg sikkerhet i operativsystemer og programvare, og gir en kort oversikt i bruk av kryptografi. Sentrale temaer er modeller og implementasjon av identifikasjon, autentisering og aksesskontroll, sårbarheter i programvare og ondsinnet programvare, samt metoder for sikker utvikling og beskyttelse av datamaskinsystemer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

  • forstår du prinsippene for sikring av datamaskinsystemer
  • har du kunnskap om hvilke sikkerhetsmekanismer som kreves av et operativsystem
  • forstår du sårbarheter i programvare
  • har du kjennskap til metoder for testing og utvikling av sikkerhet i operativsystemer og programvare
  • kjenner du til nyere forskning innen informasjonssikkerhet, og kan formidle denne

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Det er anbefalt med grunnleggende kunnskaper innen programmering og matematikk.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer forelesning og 1 time øvelser/laboratorieøvelser per uke gjennom hele semesteret.

Dette emnet har én obligatorisk prosjektoppgave i løpet av semesteret, som må være gjennomført og godkjent før avsluttende eksamen. Som ph.d.-kandidat må du i tillegg skrive et essay eller holde en presentasjon basert på et spesifikt tema fra vitenskapelige artikler, som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen teller 100% ved sensurering. Ved stort antall kandidater kan avsluttende eksamen bli holdt skriftlig.

Én obligatorisk prosjektoppgave må være gjennomført og godkjent før avsluttende eksamen. Som ph.d.-kandidat må du i tillegg skrive et essay eller holde en presentasjon basert på et spesifikt tema fra vitenskapelige artikler, som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: TEK5510 – Sikkerhet i operativsystemer og programvare, UNIK4270 – Sikkerhet i operativsystemer og programvare (videreført), UNIK9270 – Sikkerhet i operativsystemer og programvare (videreført)

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt. 

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk, vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2021 08:30:34

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)