Semesterside for KJM1101 - Høst 2018

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

Undervisningen i "Åpen læringsgruppe 2", som går fra 15.15-17.00, flyttes til seminarrom Curie i dag 25. september 2018.

Hilsen studieadministrasjonen

25. sep. 2018 11:48

Husk OBLIGATORISK OPPMØTE på første forelesning mandag 20. august i Auditorium 1, Kjemisk institutt kl. 08.15. Dersom du av ulike grunner ikke kan møte MÅ du gi beskjed til ekspedisjonen@kjemi.uio.no. Gjør du ikke dette, vil du trolig miste plassen på emnet.

Pensumboken er:

Chemical Principles – 8th edition
Steven S. Zumdahl, Donald J. DeCoste
Cengage Learning, ISBN13: 978-1-305-58198-2

Alle studenter får lærebokeen gratis i elektronisk format, men de som ønsker det kan kjøpe papirutgave, utfyllende beskjed om dette kommer.

1. aug. 2018 11:24