Dette emnet er nedlagt

KJM1021 – Kjemisk struktur og reaktivitet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet består av en organisk og en generell/uorganisk del. I den organiske delen står aromatisitet og elektrofil aromatisk substitusjon sentralt. Forøvrig omtales følgende stoffklasser: Etere, tioler, aldehyder, ketoner, karboksylsyrer samt karboksylsyrederivater. Ulike karbonylreaksjoner avslutter den organiske delen av emnet.

I den generelle/uorganiske delen behandles følgende temaer: Atomteori og bindingslære for molekyler. Enkel likevekts-, syre/base- og red/oks-kjemi. Orbitaler (s, p, d). Hybridisering, MO- og VSEPR-beskrivelse av bindinger. Oppbyggingen av periodesystemet. Struktur, klassifisering og egenskaper av uorganiske forbindelser fra hovedgruppene i periodesystemet.

Hva lærer du?

Framstilling av og reaksjoner med organiske forbindelser. Innføring i reaksjonsmekanismer, sammenheng mellom struktur og reaktivitet. I laboratoriekurset gjennomgås sentrale arbeidsmetoder i organisk kjemi og reaksjoner til noen viktige stoffklasser. Emnet skal gi realfagstudenter med 3KJ-bakgrunn en oversikt over struktur, bindingsforhold og reaktivitet av organiske og uorganiske forbindelser basert på hovedgruppene i det periodiske system.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Godkjent laboratoriekurs i KJM1011 – Organisk kjemi 1 (nedlagt) eller tilsvarende tidligere gitte emner

Anbefalte forkunnskaper

KJM1011 – Organisk kjemi 1 (nedlagt)

Overlappende emner

Emnet overlapper 5 studiepoeng mot KJM1020, 5 studiepoeng mot KJM1010, 5 studiepoeng mot KJ 100, 5 studiepoeng mot KJ 101/KJ 120 og 5 studiepoeng mot KJ 102/KJ 110.

Undervisning

Studiet er nettstøttet og omfatter ca 35 timer forelesninger, ca 35 timer gruppeundervisning og et obligatorisk laboratoriekurs på 35 timer (7 øvelser) med 4 timer labgjennomgåelse. Laboratoriekurset må være godkjent for å få gå opp til avsluttende eksamen.

For å beholde plassen din i dette emnet må du gjøre alle de tre følgende tingene:

1. Møte opp til første, obligatoriske forelesning og krysse av på "møtt" under avkryssningsskjemaet som sendes rundt. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til ekspedisjonskontoret ved Kjemisk institutt (rom VU18, tlf. 22 85 54 46), før første forelesning starter.

2. Bekrefte laboratorieplassen din. Alle studenter må bekrefte laboratorieplassen sin på ekspedisjonskontoret. Frister for dette er oppgitt på semestersiden. Hvis du ønsker å bytte laboratoriegruppe, må du selv gjøre det via studentweb. Laboratorieplasser vil bli frigjort fra studenter som ikke bekrefter laboratorieplass, eller ikke møter til de obligatoriske aktivitetene.

3. Møte til alle laboratorieøvelsene. Fravær må dokumenteres med sykemelding til eksamenskonsulenten ved Kjemisk institutt (rom VU12).

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

kriftlig deleksamen (1 time, 20 % vekting av avsluttende karakter) medio oktober. Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer, 80 % vekting av avsluttende karakter) i desember.

Hjelpemidler

alkulator og et enkelt molekylbyggesett.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Eventuelle godkjente gruppeoppgaver er kun gyldige i ett semester.

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i fem semestre utover det semesteret labkurset ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen. Dersom du har gyldig laboratoriekurs men aldri har gått opp til eksamen i emnet, må du selv sørge for at dette registreres i datasystemet. I såfall må du snarest ta med bekreftelse på godkjent laboratoriekurs til eksamenskonsulenten på Kjemisk institutt.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Dette emnet undervises for siste gang høsten 2007.

Undervisningsspråk

Norsk