Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kjemien til alle typer materialer, spesielt materialer assosiert med bruk i avansert teknologi. Keramer, zeolitter/porøse materialer, mineraler, nanomaterialer, tynne filmer, molekylære materialer, polymere materialer, hybrid-materialer, og flytende krystaller.

Hva lærer du?

Studenten skal ha en oversikt over de viktigste kjemiske aspekter av organiske og uorganiske materialer med vekt på struktur, syntese, reaktivitet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot KJM4100 – Materialkjemi (nedlagt).

Undervisning

Emnet omfatter 45 timer forelesninger, 15 timer gruppeundervisning og en prosjektoppgave. Godkjent prosjektoppgave er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og første gruppetime. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning/gruppetime ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller ekspedisjonen@kjemi.uio.no, før forelesningen/gruppen starter.

Eksamen

Skriftlig eksamen (3 timer). Bokstavkarakter. Hjelpemidler: Lommekalkulator.

Informasjon om utsatt eksamen / ny eksamen.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på eksamenssidene.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Annet

Undervisningen i emnet vil kanselleres dersom færre enn 3 studenter melder seg innen fristen for å søke om undervisningsopptak i januar.

Eventuelle teoretiske obligatoriske oppgaver er kun gyldig det semesteret de ble godkjent.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Denne versjonen av emnet ble undervist for siste gang våren 2008. KJM4100 - Materialkjemi vil videreføres. Det er mulig å avlegge eksamen i den nedlagte versjonen til og med våren 2009.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)

Engelsk hvis engelsktalende masterstudenter ber om det, ellers norsk.