Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Grunnleggende teori for termodynamikken hos irreversible prosesser. Gibbs likning. Fluks og krefter. Entropiproduksjon. Fenomenologiske likninger. Onsagers resiproke relasjoner. Litt om Gibbs ensemblemetode for statistisk termodynamikk. Faste stoffer. Reelle gasser og introduksjon til væsketeori og til irreversibel statistisk mekanikk, med Monte-Carlo og molekyldynamikk-metoder.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet

  • har du grundig kunnskap om termodynamikk slik at du kan lese vitenskapelig litteratur på feltet
  • kan du anvende termodynamiske beregninger i ditt eget forskningsarbeid

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forutsetninger.

Anbefalte forkunnskaper

KJM3300 – Fysikalsk kjemi II (nedlagt).

Overlappende emner

Undervisning

Emnet omfatter 34 timer forelesninger og 17 timer øvelser.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller ekspedisjonen@kjemi.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Muntlig eksamen teller 100 %.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2012

Dette emnet vil ikke lenger bli undervist.

Eksamen

Høst 2012

Hvert fjerde semester.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)