Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I KJM3300 presenteres sammenhengen mellom mikroskopiske og
makroskopiske beskrivelser av kjemiske reaksjoner og bulkegenskaper.
Emnet er ment for studenter som skal bruke fysikalsk kjemi i senere studier, men egner seg også for alle studenter som ønsker å lære mer om hvordan kjemiske reaksjoner foregår. I tillegg til det faste pensum presenteres studentene også for aktuell forskning innen fyskikalsk kjemi ved Kjemisk Institutt.

Hva lærer du?

*Bruke beskrivelsen av en ideell gass til å forklare hvordan kjemiske reaksjoner skjer i gassfase.

*Anvende matematiske modeller til å beskrive komplekse kjemiske
reaksjoner.

*Forklare hvordan kvantekjemiske og spektroskopiske data kan brukes til å bestemme termodynamiske og kinetiske egenskaper.

*Beskrive hvordan reaksjoner i væsker og på overflater skiller seg fra reaksjoner i gassfase.

*Anvende statistisk mekanikk for å forklare sammenhengen mellom den mikroskopiske og den makroskopiske beskrivelsen av kjemiske reaksjoner og bulkegenskaper.

*Presentere utvalgte emner innen fysikalsk kjemi muntlig på en god og sammenhengende måte.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at studenten har forkunnskapskrav tilsvarende KJM1100 – Generell kjemi (videreført)/MENA1000 – Materialer, energi og nanoteknologi (videreført), KJM1130 – Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk og KJM2600 – Fysikalsk kjemi II - kvantekjemi og spektroskopi (videreført).

Overlappende emner

Undervisning

Emnet omfatter 32 timer forelesninger, 24 øvelsestimer og et obligatorisk foredragsseminar hvor hver student må holde og bestå 9 presentasjoner i løpet av semesteret. Godkjent foredragsseminar er kun gyldig det semesteret det blir gjennomført.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning, første gruppetime og til foredragsseminaret. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning/gruppetime ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller ekspedisjonen@kjemi.uio.no, før forelesningen/gruppen starter.

Eksamen

Muntlig avsluttende eksamen (100%). Alle studentens presentasjoner i foredragsseminaret må være godkjent for at man kan gå opp til avsluttende eksamen. Godkjent foredragsseminar er kun gyldig det semesteret det blir gjennomført.

Hjelpemidler

Lommekalkulator

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. Samtidig blir det også arrangert utsatt eksamen for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra eksamen innen gitte frister.

For nærmere opplysninger, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider .

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Hvis færre enn fem studenter melder seg, blir foredragsseminaret gjennomført, men forelesninger og øvelser kan bli erstattet av andre undervisningsformer.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)