Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Polymerers kjemiske struktur. Krystallinske og amorfe polymerer. Morfologi. Mekaniske, termiske og kjemiske egenskaper. Høytemperaturstabile polymerer. Termoplaster, herdeplaster, elastomerer, fiber, lim og belegg. Polymerblandinger og kompositter. Myke polymermaterialer. Nedbrytning og stabilisering av polymerer. Reologi.

Hva lærer du?

Studenten skal tilegne seg økt kunnskap om polymerers kjemi, egenskaper og anvendelser og kunne bruke den i praktisk arbeid med polymermaterialer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

Emnet omfatter 34 timer forelesninger og 16 timer øvelser.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller ekspedisjonen@kjemi.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Muntlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Annet

Undervisningen i emnet vil kanselleres dersom færre enn 3 studenter melder seg innen fristen for å søke om undervisningsopptak i januar/august.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hvert fjerde semester. Emnet er avlyst våren 2012.

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)