Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir studentene en grunnleggende innføring i begreper som brukes for å forstå oppbygging og egenskaper hos polymerer og makromolekylære systemer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet:

  • kan du diskutere og definere fundamentale begreper innen polymersyntese; spesielt radikalpolymerisasjon, og du har laborativ erfaring med polymersyntese.
  • kan du beskrive de fysikalske egenskaper for ulike polymerer og relatere mikroskopisk struktur til egenskaper og dynamikk på makronivå.
  • forstår du og kan beskrive forskjellige eksperimentelle teknikker som brukes for å karakterisere makromolekyler. Du kan også utføre enkelte karakteriseringer av polymerer i løsning.
  • kjenner du de viktigste teoretiske modeller for polymerløsninger og -smelter.
  • forstår du og kan redegjøre grunnleggende begreper for strukturdannelse i løsning og spontan dannelse av amfifile polymerer.
  • kjenner du godt til anvendelser av polymerer i materialteknologi, nanoteknologi og medisin.
  • kan du sette deg inn i et vitenskapelig emne og formidle det du har lært på fagfellenivå.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

KJM-MENA3300

Overlappende emner

Undervisning

Emnet omfatter 45 timer forelesninger, 16 timer kollokvieundervisning og et obligatorisk laboratoriekurs på 28 timer. Du skal også sette deg inn i og holde et foredrag for dine medstudenter over et oppgitt emne.

Godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for å gå opp til avsluttende eksamen.

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i seks semestre utover det semesteret det ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning (gjelder også hvis du står på venteliste). Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter.

Det er obligatorisk oppmøte til laboratorieundervisningen og fravær må dokumenteres med legeerklæring eller tilsvarende.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen teller 100 %.

Godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for å gå opp til eksamen. Godkjent laboratoriekurs er gyldig i 6 semestre etter at det ble godkjent. I tillegg skal du holde et foredrag over et oppgitt emne. Foredraget må være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM-MENA5555

Hjelpemidler til eksamen

Kalkulator.

Kalkulatoren må oppfylle kravene spesifisert av Matematisk institutt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. feb. 2020 12:22:42

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg.

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)