Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Grunnbegreper - hva er egentlig radioaktivitet og stråling? Atomkjernens oppbygging og egenskaper, hva skjer når atomkjernen går i stykker (desintegrerer)? Hva er strålingen som sendes ut fra atomkjernen når den desintegrerer? Videre lærer du om naturlig og kunstig radioaktivitet, masse og energi ved kjerneprosesser, fisjon, produksjon av radionuklider, grunnleggende deteksjonsmetoder og analysemetoder, hvordan skal man arbeide sikkert med radioaktive kilder (bla. desintegrasjonslover).

Hva lærer du?

Emnet skal gi en grunnleggende forståelse av hva radioaktivitet og stråling er, samt hvordan du kan benytte radioaktivitet som verktøy i din forskning. Målet er å gi studentene et faglig og praktisk grunnlag for å benytte radioaktivitet og stråling i ulike virksomheter på en allsidig, kompetent og sikker måte. Emnet anbefalles for alle som skal benytte radioaktivitet i sin master eller ph.d.-oppgave, uansett fagfelt.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forutsetninger.

Anbefalte forkunnskaper

KJM1000 – Innføring i kjemi (nedlagt) eller KJM1010 – Kjemiske prinsipper og strukturer (nedlagt) eller tilsvarende laboratoriefag.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KJM3900 – Radioaktivitet

Emnet overlapper 9 studiepoeng mot KJ 250.

Undervisning

Emnet undervises på vanlig vis frem til midten av semesteret. Andre halvdel av semesteret er tenkt brukt enten til KJM5910 eller KJM-FYS5920. Detaljert timeplan legges ut på kursets semestersider og i Fronter ved kursstart. Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46, før forelesningen starter.

Eksamen

Muntlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Annet

Undervisningen i emnet vil kanselleres dersom færre enn 3 studenter melder seg innen emneopptaket.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)

Engelsk hvis internasjonale studenter ber om det, ellers norsk