Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg en bred innføring i hva radioaktivitet er og hvordan den benyttes. Emnet er for alle som er nysgjerrige på hva radioaktiv stråling er og hvor den kommer fra. Emnet anbefales for alle som kommer til å arbeide med radioaktivt materiale i sine videre studier (for eksempel innen medisin, bioteknologi, kjemi, farmasi, geologi, fysikk eller relaterte fag), men alle andre som kun ønsker en god innføring i dette spennende fagfeltet vil ha utbytte av emnet. I tillegg til å gå gjennom basisbegrepene er vi innom det meste: Kjernereaktorer og fisjon, nukleærmedisin, dannelsen av grunnstoffene i kosmos, supertunge grunnstoff, atombomber, partikkelakseleratorer og mye mer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

 • Du skal vite hva radioaktivitet er og hvordan den oppstår.

 • Kjenne til radioaktivitet i naturen og hvorfor den er der.

 • Kunne grunnleggende begreper som halveringstid, radioaktive serier og isotopgeneratorer.

 • Grunnleggende (enkel) forståelse av hvordan atomkjernene "ser ut" (skallmodellen, væske-dråpemodellen, magiske tall).

 • Grunnleggende forståelse av desintegrasjonsprosesser, kjernereaksjoner og fisjonsprosesser.

 • Kjenne grunnprinsippene for en kjernereaktor og problematikken rundt dem (kritisitet, avfall, sikkerhet).

 • Forstå hvordan radioaktivitet benyttes innen medisin (nukleærmedisin) til diagnose og terapi.

 • Kjenne til typiske eksempler på hvordan radioaktivitet benyttes til forskning og i industrien.

Målet er å gi studentene et faglig grunnlag for å benytte radioaktivitet og stråling i ulike virksomheter på en allsidig og kompetent måte. Emnet anbefales for alle som skal benytte radioaktivitet i sin master- eller Ph.D.-oppgave, uansett fagfelt.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

KJM1002 – Innføring i kjemi. Det anbefales å ikke ta emnet før tidligst i fjerde semester av bachelorstudiet.

Overlappende emner

Undervisning

16 hele dager undervisning i 16 uker.

Obligatorisk prosjektoppgave må være godkjent før eksamen.

To eller tre undervisnignsdager vil gjennomføres som ekskursjoner til relevante institusjoner (for eksempel. IFE på Kjeller, Statens Strålevern eller PET-senteret ved Rikshospitalet).

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Avsluttende skriftlig digital eksamen (4 timer) teller 100 %.

For å kunne gå opp til eksamen må prosjektoppgaven være godkjent,

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Nuklidekart med kommentarhefte (må tas med av kandidaten selv). Godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)