Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gjør studentene fortrolige med de viktigste og de nyeste separasjons- og deteksjonsmetoder, med hensyn på løsning av reelle problemer.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

  • Er du fortrolig med avanserte kromatografiske og elektroforetiske metoder, inkludert multidimensjonale systemer, miniatyriserte systemer og grunnlaget for bruk av selektive detektorer
  • kan du velge optimale separasjons- og analysemetoder for ulike anvendelser
  • vil du kjenne til viktige løselighets- og transportegenskaper i gasser, væsker og fluider
  • kjenner du til utvalgte derivatiseringsmetoder
  • forstår du prinsippene for å separere optiske isomere
  • kjenner du til strategier og metoder i "metabolomics" med massespektrometrisk deteksjon

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forkunnskapskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Basiskunnskaper i kromatografi forutsettes.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet gis som et intensivkurs over 2 uker og omfatter 30 timer forelesninger og 10 timer kollokvier.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller ekspedisjonen@kjemi.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Muntlig eksamen teller 100 %.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. Samtidig blir det også arrangert utsatt eksamen for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra eksamen innen gitte frister.

For nærmere opplysninger, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider .

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Dette emnet er erstattet av FRM-KJM9050

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk på forespørsel, ellers norsk