Dette emnet er nedlagt

MEF1000 – Materialer og energi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innledende om material- og energirelatert fysikk og kjemi. Oppbygning og systematisering av materialer med fokus på moderne, avanserte materialer og energianvendelser. Tar opp konstruksjonsmaterialer, funksjonelle materialer, energimaterialer og nanomaterialer. Kort oversikt over struktur og mikrostruktur fra enkrystaller til nanopartikler og kompositter.

Hva lærer du?

Studenten skal ha en oversikt over de viktigste materialtypene, grunnleggende sammenhenger mellom oppbygging, struktur og egenskaper, sentrale bruksområder med vekt på moderne energianvendelser.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha bestått enten 2MX, 2MY eller 3MZ, og enten 3MX, 3FY, 3KJ, 3BI, eller emnekombinasjonen 2KJ+3BT eller emnekombinasjonen 2BI+3BT fra videregående skole. Les mer om mulighetene for å dekke fagkrav på andre måter enn med fag fra norsk videregående skole.

Anbefalte forkunnskaper

Tretimerskurset i kjemi, 2KJ, og fysikk, 2FY, fra videregående skole, studieretning for allmenne fag. Ett eller begge av femtimerskursene i kjemi og fysikk er en fordel.

Undervisning

Emnet omfatter 40 timer forelesninger, 30 timer kollokvieundervisning (inkludert en prosjektoppgave) og et obligatorisk laboratoriekurs på 20 timer (4 øvelser). Godkjent laboratoriekurs og prosjektoppgave er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning, første gruppetime og laboratorieøvelsene. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning/gruppetime/laboratoriedag ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46, før forelesningen/gruppen/laboratoriedagen starter.

Eksamen

Det avholdes en obligatorisk skriftlig deleksamen (1/2 time) og en endelig skriftlig eksamen i slutten av semesteret (3 timer). De to eksamenene vektes 1:9. Innlevert deleksamen er en forutsetning for å gå opp til endelig eksamen. Bokstavkarakter. Hjelpemidler: Lommekalkulator.

Annet

Undervisningen i emnet vil kanselleres dersom færre enn 3 studenter melder seg innen emneopptaket.

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i fire semestre utover det semesteret labkurset ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen. Dersom du har gyldig laboratoriekurs men aldri har gått opp til eksamen i emnet, må du selv sørge for at dette registreres i datasystemet. I såfall må du snarest ta med bekreftelse på godkjent laboratoriekurs til eksamenskonsulenten på Kjemisk institutt.

Eventuelle teoretiske obligatoriske oppgaver er kun gyldig det semesteret de ble godkjent.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet undervises fra og med høsten 2007 som MENA1000 - Materialer, energi og nanoteknologi.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk