Her er den omtalte prøveeksamenen …

Her er den omtalte prøveeksamenen med arbeidsbyrde omtrent som en tretimers-eksamen. Minner igjen om at det ikke er undervisning onsdag 23. mai og at prøveeksamenssettet blir gjennomgått torsdag den 24. mai.

Publisert 22. mai 2007 23:35 - Sist endret 25. mai 2007 17:52