STK2130 – Modellering av stokastiske prosesser

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

I emnet STK2130 blir begrepet stokastisk prosess introdusert. Markov-prosesser i diskret og kontinuerlig tid med diskret og kontinuerlig utfallsrom blir definert. Emnet gir mange eksempler på matematiske modeller som bygger på stokastiske prosesser.  

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du grundig kunnskap om hva stokastiske prosesser er og behersker noen av de vanligste teknikkene for å analysere slike prosesser;
 • kjenner du de grunnleggende egenskapene til Markov-kjeder i diskret tid som periodisitet, rekurens, transiens og null-recurrens;
 • har du god oversikt over en del anvendelser av Markov-kjeder i diskret tid;
 • vet du hva en Poisson-prosess er og kjenner til sammenhengen med eksponentielle fordelinger;
 • kjenner du til noen av de mest grunnleggende diskrete Markov-kjeder i kontinuerlig tid;
 • vet du hva en Brownsk bevegelse er og kjenner til noen eksempler på bruk av slike prosesser.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Emnet bygger på STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering, MAT1100 – Kalkulus, MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra og MAT1120 – Lineær algebra.

Overlappende emner

Undervisning

3 timer forelesning og 2 timer regneøvelse hver uke hele semesteret.

Eksamen

1 obligatorisk oppgave.

Skriftlig eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator og formelsamling for STK1100/STK1110.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2020 02:21:51

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)