Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I emnet STK2130 blir begrepet stokastisk prosess introdusert. Markov-prosesser i diskret og kontinuerlig tid med diskret og kontinuerlig utfallsrom blir definert. Emnet gir mange eksempler på matematiske modeller som bygger på stokastiske prosesser.  

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du grundig kunnskap om hva stokastiske prosesser er og behersker noen av de vanligste teknikkene for å analysere slike prosesser;
 • kjenner du de grunnleggende egenskapene til Markov-kjeder i diskret tid som periodisitet, rekurens, transiens og null-recurrens;
 • har du god oversikt over en del anvendelser av Markov-kjeder i diskret tid;
 • vet du hva en Poisson-prosess er og kjenner til sammenhengen med eksponentielle fordelinger;
 • kjenner du til noen av de mest grunnleggende diskrete Markov-kjeder i kontinuerlig tid;
 • vet du hva en Brownsk bevegelse er og kjenner til noen eksempler på bruk av slike prosesser.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering, MAT1100 – Kalkulus, MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra og MAT1120 – Lineær algebra.

Overlappende emner

*Informasjon om overlapp mot nedlagte emner kan være ufullstendig. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål. 

Undervisning

3 timer forelesning, 1 time plenumsregning og 2 timer gruppeundervisning/datalab hver uke hele semesteret.

Tilbudet i antall grupper kan justeres underveis i semesteret, avhengig av oppmøtet.

Eksamen

1 obligatorisk oppgave.

Skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Godkjent kalkulator og formelsamling for STK1100/STK1110.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)