Beskjeder

Publisert 25. mai 2007 17:42

Det blir repitisjonsforelesning tirsdag 5e juni kl 12.15-14.00 i Aud 3 på VB og eksamensorakel torsdag 7e juni kl 14.15-16.00 Aud 4 på VB.

Publisert 25. mai 2007 13:09

Oppgaver til tirsdag 29e mai: Eksamensoppgavene 1 & 2 fra ST114 1999. Dessuten gjennomgås prøveeksamenens oppgave 4 på tavlen.

Minner dessuten om at onsdags og torsdagstimene i uke 22 går ut da Nils er på konferanse i Kreta. For uke 23 (eksamensinnspurtsuken) blir det repitisjonsforelesning tirsdag den 5e juni og eksamensorakel torsdag den 7e juni. Tid og sted for dette følger i en senere melding, men det blir sannsynligvis på de vanlige tidene.

Publisert 22. mai 2007 23:35

Her er den omtalte prøveeksamenen med arbeidsbyrde omtrent som en tretimers-eksamen. Minner igjen om at det ikke er undervisning onsdag 23. mai og at prøveeksamenssettet blir gjennomgått torsdag den 24. mai.

Publisert 21. mai 2007 14:19

NB: Husk å transponer overgangsmatrisene for eksamenssettet til tirsdag. Det er noe uenighet om hvilken "vei" overgangsmatriser burde skrives, og Allen har altså motsatt fra det som ble brukt i blant annet vår 04. Steffen

Publisert 17. mai 2007 00:43

Oppgaver til tirsdag 22.5: Eksamensoppgavene 1 og 2 fra ST 114, 2004.

Onsdag 23.5 legger jeg ut et quasi-eksamenssett, med arbeidsbyrde omtrent som til en tretimers-eksamen. Det er ingen vanlig undervisning i kurset den dagen. Oppgavene blir så gjennomgått torsdag 24.5.

Publisert 14. mai 2007 10:58

Forelesning onsdag 16.5: vi starter repetisjonsrundene. Torsdag er det grunnlovsdag. Oppgaver til tirsdag er som følger.

Extra 1: Vi har lagt inn "en time med Brownske bevegelser" i pensum. Vi sier at W er en Brownsk bevegelse med skalaparameter sigma dersom (i) W(0) = 0, (ii) W har uavhengige tilvekster, og (iii) W(t) - W(s) er normal (0, sigma^2(t-s)). Vis at W blir en Markov-prosess. Vis så at en sum av tre uavhengige Brownske bevegelser danner en ny Brownsk bevegelse.

Extra 2: (a) La X(t) være en Poisson-prosess med parameter lambda. La t0 være et vilkårlig valgt tidspunkt. Hvor langt er det til nærmeste Poisson-hendelse? Finn fordelingen for avstanden D fra t0 til denne nærmeste hendelse. (b) Gå på tur i en Poisson-skog, definert som en punktprosess der antall trær i ikkeoverlappende områder er stokastisk uavhengige og Poisson-fordelte med parametre lik lambda ganger arealet av området. Finn fordelingen til avstanden D fra et vilkårlig valgt fast punkt...

Publisert 9. mai 2007 12:52

Pensum hentes fra "An Introduction to Stochastic Processes, with Applications to Biology", av Linda Allen (2003). Her er kapitlene 1,2,3,4,5,6 pensum, med de følgende modifikasjoner:

Ch 1: Bakgrunnsstoff, og anses som naturlig del av pensum.

Ch 2: Avsnittene 2.9 og 2.10 er kursorisk pensum.

Ch 3: Avsnittene 3.7, 3.8, 3.9 er kursoris pensum.

Ch 4: Avsnittene 4.6 og 4.7 er kursorisk pensum.

Ch 5: Avsnittet 5.10 er kursorisk pensum.

Ch 6: Avsnittene 6.9, 6.10, 6.11 er kursorisk pensum.

Ch 8: En time forelesning, med definisjon og basis-egenskaper for Brownsk bevegelse.

Dessuten er alle oppgaver gjennomgått i løpet av kurset å anse som pensum. Dette inkluderer "ekstraoppgaver" og Obligen.

Publisert 7. mai 2007 13:24

Her er et løsningsforslag på obligen. Jeg tar også å printer ut noen utgaver til gruppetimen i morgen for de som har lyst til å spare på papirkvoten sin.

Steffen

Publisert 5. mai 2007 14:11

Uken 7.-12.5 blir vi faktisk ferdige med pensum, etter at jeg har gjennomgått kursorisk pensumstoff fra Sections 9,10,11 i Chapter 6, samt snakket i en time om Brownian Motion (Wiener-prosessen) fra Chapter 8.

Vi har en intensjonsavtale om å ha en form for "prøve-eksamen" uken etter grunnlovsdagen. Et eksamens-lignende sett blir lagt ut onsdag 23.5, med intensjonsbyrde tre timer, og som studentene så kan prøve å løse med stoppeklokke ved sin side. Disse oppgavene blir så gjennomgått torsdag 24.5.

Publisert 5. mai 2007 14:06

Oppgaver som skal forberedes til og gjennomgås uken 7.5--12.5 er som følger:

Plenum torsdag 10.5: De gjenværende punkter av Obligens oppgave 5. Videre supplement til Oblig 1(e): Med An lik antall besøk i 0, i løpet av de n første dager, har vi vist at An/n konvergerer mot pi0. Finn grensevariansen til sqrt(n)*(An/n - pi0). Videre supplement til Oblig 2(c): Finn sannsynlighetene for at W1 > 10 og for at W2 > 20. Videre supplement til Oblig 4(d): Vi har vist at R0(T) konvergerer mot pi0 = 1/21. Finn grensevariansen til sqrt(T)*(R0(T) - pi_0).

Tirsdag 8.5: Fra Chapter 6, oppgavene 5,6,13,14,15.

Publisert 27. apr. 2007 13:44

Uken 30.4--5.5 er det ingen regneøvelser tirsdag, p.g.a. arbeidets hyllest. Forelesningene onsdag og torsdag fortsetter gjennomgangen av Ch 6. Forum-timen torsdag brukes til å gjennomgå Obligens oppgave 5.

Publisert 25. apr. 2007 13:24

Som avtalt gjelder følgende for uken 23.-28. april: (1) Oppgavetimene tirsdag går ut; (2) Obligen gjennomgås; (3) i Forum-timen torsdag gjennomgås Obligens oppgave 5 (den valgfrie).

Publisert 20. apr. 2007 19:08

Notate bene: Oppgaveregningstimene tirsdag 24. april går ut -- (1) fordi både Steffen og Nils må på heldagscopulaeseminar på (SFI)^2, (2) fordi vi ligger utmerket an i pensum, så vi får god nok tid i de kommende uker. Det blir regneøvelser onsdag 2. mai i forelesningstiden. Det blir meget snart gitt beskjed om hvilke oppgaver som skal regnes til da.

Publisert 13. apr. 2007 16:10

Oppgaver som skal forberedes til og gjennomgås uken 16.4--21.4 er som følger.

Plenum torsdag 19.4: Eksamen 2004, nr. 2 og 3.

Tirsdag 17.4: Eksamen 2006, nr. 2; Chapter 6 oppgavene 11, 12, og 16 (a),(b).

Publisert 10. apr. 2007 16:17

Etter ønske blir det en ekstra obligorakelgruppetime i morgen kl 14.15 - 16.00 12. etasje på Abel!

Steffen

Publisert 10. apr. 2007 05:09

For uken etter påske har vi følgende regime:

1. Regnetimene tirsdag kan anvendes som "ekstra drahjelp" til biter av Obligen. Timene settes ikke opp med konkrete andre oppgaver denne uken, også fordi flere ikke har anledning til å komme tirsdag etter påske.

2. Forelesningen onsdag går ut (Nils skal på et møte).

3. Det blir to forelesningstimer torsdag, videre fra Ch 6, og altså ikke forumoppgaver, i lys av Oblig-prosjektet.

4. Leveringsfrist for Oblig er fredag, før 14:30, til resepsjonen ved Matematisk insitutt.

Publisert 26. mars 2007 12:18

Jeg beklager noe forvirring angående denne uken før påske: den er undervisningsfri, pga. midtveiseksamener i andre kurs, men etter tidligere avtaler, og ønske fra studentene, arrangeres likevel gruppeundervisning tirsdag. Undervisningen onsdag og torsdag går altså ut. Lykke til med Oblig-arbeidet.

Publisert 25. mars 2007 12:59

Minner på at det er gruppeundervisning også nå på tirsdag, til tross for at det er midtveiseksamensuke

Steffen

Publisert 21. mars 2007 14:07

Ang. trykkfeil i oppgave 6.12 (tidligere beskjed) - Jeg leste immigrasjon (og ikke emigrasjon, som altså faktisk er det som står).. Altså er det ikke noen trykkfeil der. Beklager.

Steffen

Publisert 21. mars 2007 11:51

Uken før påske er undervisningsfri, pga. midtveiseksamener i andre kurs. Derfor er det ingen forelesninger onsdag og torsdag. Likevel arrangeres tirsdagsøvelser, etter ønske.

Tirsdag 27.3: Lag programmer (f.eks. i R eller Matlab) som simulerer tusen prosesser av typen beskrevet i oppgavene 9 og 10 til Ch 5, og lag histogram over hvor lang tid det faktisk tar før prosessen i nr. 9 når null, og før prosessen i nr. 10 når hundre. Videre: Oppgave 5,6,7 fra Ch 6.

Publisert 21. mars 2007 10:17

Obligen er ute! Leveringsfrist er fredag 13/iv/7, til instituttkontoret ved Matematisk institutt, senest kl. 14:25. Finnes både i PostScript og Portable Document Format

Publisert 16. mars 2007 10:54

For uken 19.--24.3 gjelder: onsdagsforelesningen går ut (da Nils er på konferanse), Nils tar Steffens tirsdagtimer, og Steffen tar Nils' torsdagstimer. Oppgaver som skal forberedes til og gjennomgås denne uken er som følger:

Plenum torsdag 22.3: Ch 5 nr. 8, Ch 6 nr. 1,2,3,4.

Tirsdag 20.3: Ch 5 nr. 2,4,5,9,10.

Publisert 9. mars 2007 11:54

Oppgaver som skal forberedes til og gjennomgås uken 12.3--17.3 er som følger.

Plenum torsdag 15.3: nr. 12 fra 2006-oppgaveheftet; oppgave 3 fra Ch 5; Example 5.9.

Tirsdag 13.3: nr. 14 fra 2006-oppgavene; oppgavene 1 og 6 fra Ch 5.

Publisert 7. mars 2007 21:18
Publisert 5. mars 2007 12:41

Uken 5.3--10.3 bytter Nils og Steffen om på tirsdag og onsdag: Nils er Steffen på tirsdagens regneøvelser, og Steffen er Nils på onsdagens forelesning.