Dette emnet er erstattet av STK3505 – Problemer og metoder i aktuarfag.

Semesterside for STK2520 - Høst 2012

Oppgaver dere kan se på før torsdag (15. nov.): Prøveoppgaver

LøsningsforslagDel1LøsningsforslagDel2

Fasiten til obligen: Fasit

13. nov. 2012 16:43

NB ! Den siste forelesning er på torsdag, 8. november.

Det blir prøveeksamen, dvs. fremføring av eksamensrelevante oppgaver på torsdag neste uke (15. nov., kl. 10:15-12:00) !

7. nov. 2012 15:18