Sensuren i MAT 1012 er …

Sensuren i MAT 1012 er sendt til Eksamenskontoret og skulle nå være tilgjengelig i Studentweb. Her er statistikken : 28 leverte besvarelse til den avsluttende eksamen og 23 stod. Det betyr at strykprosenten er ca 17.9 %.

Blandt de som stod ble karakterfordelingen slik :

A: 17.4 %

B: 13 %

C: 34.9 %

D: 21.7 %

E: 13 %

Sensuren har fulgt skalaen til Norsk Matematikkråd, som finnes tilgjengelig på instituttets hjemmesider. Vi er rimelig fornøyde med resultatet, men noe skuffet at bare 23 av dere fullførte emnet. Det var f.eks. 43 med godkjent Oblig 1 og 37 som gikk opp til midtveiseksamen. Det hadde vært fint å forstå hva dette frafallet skyldes. Eventuelle tips er velkomne !

Publisert 24. juni 2011 12:15 - Sist endret 24. juni 2011 12:35