Obligatoriske oppgaver - MAT 1012 - vår 2011

Her ligger all informasjon knyttet til obligatoriske oppgaver i dette kurset. Her vil du finne tidsfrister, oppgavetekst osv.

Praktisk, nyttig og viktig informasjon om obligatoriske oppgaver

Regelverk for obligatoriske oppgaver

Om obligatoriske oppgaver

Innleveringsfrister

Det er to obligatoriske oppgaver i dette emnet, og de må være godkjent for å få lov til å gå opp til eksamen.

Innleveringsfrister for disse to obligene finner du under Undervisning - tid og sted

Oppgavetekst

Oppgaveteksten til de obligatoriske oppgavene:

Oblig 1 Oblig 2

Forside til bruk ved innlevering av obligatoriske oppgaver finner du her / Cover page for Mandatory Assignments may be found here

Godkjentlister

Her kan du logge deg inn for å se om obligen din er godkjent (systemet aktiviseres først i midten av februar).

Du logger deg inn på godkjentlistesystemet med ditt vanlige brukernavn og passord for UiO

Publisert 31. jan. 2011 12:05 - Sist endret 7. feb. 2020 16:11