Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Examen facultatum varianten HEXFAC1 og HEXFAC2 er skreddersydd for bachelorstudiet i Helseledelse og helseøkonomi.

Kurset i examen facultatum del 1 og del 2 er delvis lagt opp som et eget emne, og er delvis integrert emnene i helseledelse og organisasjon, medisin og økonomi. Poengene er knyttet til de tre sistnevnte moduler slik: HLED 1101 (3 poeng) , HMED 1102 (4 poeng), HØKON 1101 (3 poeng).

HLED 1101: Rasjonalitetsbegreper, forhold mellom praktisk og teoretisk rasjonalitet, organisasjonsteori, klassiske rettferdighetsteorier.

HMED 1102: Sykdomsbegreper, årsaksforståelse i medisin, holisme, fortolkning, lege-pasient interaksjon.

HØKON 1101: Økonomisk teori, økonomisk metode, modelltenkning i økonomifaget.

Hva lærer du?

Kurset skal gi en innføring i relevante grunnlagsproblemer og vitenskapsteori for studiet i helseledelse og helseøkonomi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Overlappende emner

Lukket studium

Undervisning

Forelesninger og gruppearbeid

Eksamen

3 timers skriftlig skoleeksamen

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som ønsker å ta eksamen på nytt et senere semester, er ikke garantert at kurset blir gitt med samme innhold og pensum, eller at eksamensordningen er den samme.

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres enten senere i samme semester eller tidlig i semesteret etter ordinær eksamen. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Studenter som får «ikke bestått» til ordinær eksamen kan fremstille seg til utsatt prøve

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

4

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk