Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet bygger på HØKON 1201 og gir deg en dypere gjennomgang av grunnleggende bedriftsøkonomisk teori og metode. Emnet er generelt og anvendelig for alle bransjer. Vi går i dybden på tre hovedtema: Kostnadsfordeling og kostnadskalkulasjon, budsjettering og avviksanalyse, og driftsregnskap.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Dette emnet vil gi deg kunnskap om
- Hvordan kostnadsfordeling kan brukes for å bedømme lønnsomheten av underenheter i en virksomhet
- Ulike kostnadskalkyler kan gjennomføres i praksis
- Hva som skiller ABC-kalkyler fra tradisjonelle kostnadskalkyler
- Forstå sammenhengen mellom effektiv ressursallokering og budsjettering

Ferdighetsmål

Dette kurset vil gi deg ferdigheter til å
- Kunne svare på spørsmål som for eksempel "Hvor mye koster det EGENTLIG å kjøpe en TV på avbetaling?"
- Kunne vurdere lønnsomheten av underenheter i en virksomhet
- Kunne gjennomføre ulike kostnadskalkyler og tolke resultatene -Kunne sette opp et budsjett og gjennomføre avviksanalyser

Generell kompetanse

Dette emnet vil gi deg relevant og grunnleggende kunnskap om bedriftsøkonomiske begreper og tenkemåter

 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

HØKON1201

Overlappende emner

1 studiepoeng overlapp mot HME4304 – Cost accounting and budgeting (nedlagt)

Undervisning

Forelesninger og pc-øvelser.

Oppdatert kursinformasjon er tilgjengelige på Canvas.

Eksamen

Obligatorisk oppgave og skriftlig avsluttende eksamen.

Den obligatoriske oppgaven er en flervalgstest oppgave på Canvas og må være bestått for å kunne gå opp til skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Bare en type kalkulator er tillatt under eksamen: Citizen SR-270X.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Obligatorisk oppgave: bestått/ikke-bestått

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ordinær eksamen hvert semester. Det blir ikke arrangert utsatt eksamen i dette emnet, jf. § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Grunnet endringer i bachelorprogrammet for kull 2015 er emnet nedlagt høst 2016. Vår 2017 kan programstudenter med gyldig grunn få undervisning, andre studenter får ikke undervisning.

Eksamen

Grunnet endringer i bachelorprogrammet for kull 2015 er emnet nedlagt høst 2016. Vår 2017 kan programstudenter med gyldig grunn ta eksamen, andre studenter får ikke ta eksamen.

Undervisningsspråk

Norsk