SYKVIT4311 – Innovativ praksisutvikling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg innsikt og kunnskap om sentrale teoretiske og metodologiske prinsipper knyttet til innovativ praksisutvikling. Du vil få kjennskap til empiriske studier der samhandlings- og velferdsteknologi har betydning for kontinuitet, kvalitet og kompetanse i helsehjelp.

Hovedtema

 • Sentrale perspektiver, begreper og teorier knyttet til kunnskapsutvikling i kontekst av nye teknologiske muligheter og utfordringer
 • Drøfting av forskningsmessige temaer og forskningsprosjekter for systematisk praksisutvikling  knyttet til samhandling og velferdsteknologi
 • Sentrale metodologiske overveielser knyttet til forskning om samhandling og velferdsteknologi

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg

 • Kunnskap om sentrale teoretiske perspektiver som er relevant for innovativ praksisutvikling
 • Kunnskap om sentrale begrep som bidrar til kontinuitet, kvalitet og kompetanse i helsehjelp
 • Innsikt i sentrale, metodologiske overveielser knyttet til forskning om samhandling og velferdsteknologi
 • Kunnskap om empiriske studier som belyser praksismodeller, samhandling og velferdsteknologi

Ferdigheter

Du vil lære å

 • Analysere forskningsmessige temaer og forskningsprosjekter for systematisk kunnskapsutvikling som har betydning for innovative tjenester og praksisutvikling

    Generell kompetanse

 Du vil kunne

 • Kritisk vurdere kunnskapsstatus om samhandling og velferdsteknologi, og analysere implikasjoner for helsetjenesten
 • Gjengi ulike perspektiver på vesentlige problemstillinger og vitenskapelig metodevalg knyttet til innovativ praksisutvikling
 • Bidra faglig, kritisk og konstruktivt i utvikling av innovativ praksis

 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Se ellers opptak til enkeltemner på masternivå i sykepleievitenskap.

Undervisning

Forelesning, seminarer, gruppearbeid.

Eksamen

Individuell muntlig presentasjon. 

Du skal skrive et individuelt sammendrag (300 ord +/- 10% eks. referanseliste) som innleveres før presentasjonen holdes.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk