Dette emnet er nedlagt

SYKVIT4314 – Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg utdypet kunnskap om teoretiske, metodiske og empiriske problemstillinger innen det aktuelle temaet i fordypningskurset.

Hovedtema

  • Sentrale perspektiver, begreper og teorier knyttet til kunnskapsutvikling innen fordypningstematikken
  • Drøfting av forskningsmessige temaer og forskningsprosjekter for systematisk kunnskapsutvikling innen tematikken
  • Sentrale metodologiske overveielser knyttet til forskning innenfor fordypningsområdet i sykepleie.

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg

  • kunnskap om sentrale teoretiske perspektiver som er relevant for den aktuelle fordypningstematikken
  • innsikt i sentrale metodologiske overveielser knyttet til forskning innenfor fordypningsområdet
  • kunnskap om empiriske studier som belyser fordypningsområdet

Ferdigheter

Du vil lære å

  • analysere forskningsmessige temaer og forskningsprosjekter for systematisk kunnskapsutvikling innen tematikken

Generell kompetanse

Du vil kunne

  • kritisk vurdere kunnskapsstatus på området og analysere implikasjoner for helsetjenesten.
  • gjengi ulike perspektiver på vesentlige problemstillinger og vitenskapelige metodevalg knyttet til tematikkens natur

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Se ellers opptak til enkeltemner på masternivå i sykepleievitenskap.

Undervisning

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet blir vurdert i form av en individuell hjemmeeksamen. Rammen for oppgaven er 1500 ord +/- 10% eks. referanseliste.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk