Beskjeder

Publisert 15. jan. 2018 14:57

Hei,

Det er dessverre ikke blitt kjørt gruppefordeling for gruppeundervisningen i MED5090 denne uken tidligere. Alle er nå meldt til gruppen. Noen har første gruppeundervisning i dag, mandag 15.1, kl. 15.45-17.30 og de har fått beskjed per sms om dette.Timeplanen i Mine studier er nå oppdatert.

Ved spørsmål ta kontakt med MED-studieinfo.

Publisert 2. jan. 2018 09:00

Det vil være mulig å få fritak fra prosjektoppgaven hvis du har en godkjent oppgave ved et tidligere studium som tilfredsstiller kriteriene for fritak:

1. Oppgaven må være på masternivå og må tilsvare minimum 20 studiepoeng.

2. Det må være mindre enn 5 år mellom oppgavegodkjenningen og medisinstudieopptaket.

3. Oppgaven må være relevant i forhold til profesjonsstudiet i medisin.

Søknad om fritak sendes til: postmottak@medisin.uio.no

Det er studieseksjonen ved fakultetet som behandler søknaden og studiedekan tar endelig avgjørelse om fritak skal innvilges.