Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Faglig innhold i emnet: Rettsmedisin

Hva lærer du?

Ved fullført overgangsundervisning i rettsmedisin skal studentene ha kunnskap og ferdigheter vedrørende lover og regler for yrkesutøvelse som lege, både overfor pasienter og politi/domstoler. 

Læringsutbyttebeskrivelse

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MEDSEM8R - Medisinsk grunnutdanning, 8.semester.

Studenter som blir overført fra gammel til ny studieplan og som av den grunn ikke har blitt eksaminert og bestått eksamen i rettsmedisin, må ordinært ta emnet MED5710 før de blir uteksaminert.

For emnet MED5710 gjelder at en student som får ikke-bestått eller har gyldig forfall kan fremstille seg til neste ordinære eksamen i emnet.

En programstudent som har vært borte fra medisinstudiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Overlappende emner

2 studiepoeng overlapp mot MEDSEM10

Undervisning

Undervisningen gis kun i form av en dobbelttime forelesning/seminar, og utover det forventes det at studentene tilegner seg kunnskapene og ferdighetene i henhold til de læringsmål og læringsutbytter som er vedtatt for faget på egen hånd.

Anbefalt litteratur

Eksamen

Eksamen består av en muntlig eksamen i rettsmedisin.

Eksamen blir normalt avholdt i februar og i september.

Eksamensspråk

Norsk, alternativt svensk eller dansk.

Karakterskala

For MED5710 benyttes karakterskalaen bestått/ikke-bestått

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Studenter som har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, graviditet eller amming kan søke om dette senest 4 uker før eksamen. Legeattest eller annen gyldig dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Evaluering av emnet

Alle evalueringsrapporter er samlet under studiekvalitetsarbeid ved profesjonsstudiet i medisin

Fakta om emnet

Studiepoeng

2

Undervisning

Høst 2016

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

MED-studieinfo