Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet handler om hvordan kvaliteter ved steder og regioner kan utvikles i et samspill med økonomiske aktører for å møte utfordringer fra en global konkurranseflate. Dynamikken mellom stedbundne kvaliteter og flernasjonale selskaper vil bli vektlagt. Mulighetene for at regionale utviklingsstrategier kan utgjøre et alternativ til en type globalisering der lokalsamfunn og regioner har en svak posisjon, blir drøftet. Emnet har fokus på sammenhengen mellom innovasjon, produksjon og naturmiljø.

Emnebeskrivelse (utfyllende informasjon om lover, regler og forskrifter tilnyttet emnet)

Hva lærer du?

Emnet skal gi deg god kompetanse i utvalgte deler av dagens forskning i økonomisk geografi. Emnet bidrar til at du på egen hånd kan orientere deg i teorier som kan anvendes i mastergraden/semesteroppgaven.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Studenter som ikke har fått opptak til emnet, har også anledning til å ta eksamen som privatist.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Mastergraden bygger på et treårig bachelorprogram i samfunnsgeografi, cand.mag.-grad eller tilsvarende. Enkelte tverrfaglige bachelorprogrammer gir grunnlag for opptak til masterprogrammet i samfunnsgeografi, hvis du har et minimum av 60 studiepoeng i samfunnsgeografi. Eksempler på slike programmer er internasjonale studier og utviklingsstudier.

Anbefalte forkunnskaper

Dette emnet bygger på emnene SGO2200 – Economic globalisation and regional development og SGO3100 – By- og regional utvikling (nedlagt). Det er imidlertid ikke obligatorisk å ha avlagt eksamen i disse emnene.

Overlappende emner

Emnet erstatter Økonomisk geografi (SGO316) i gammel ordning.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer.

Eksamen

Semesteroppgave på ca. 15 sider vil telle 60 % av total karakter. En skoleeksamen på 6 timer vil telle 40 %. Eventuelle privatister tar ordinær eksamen i dette emnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Undervisning

Hver vår

Det vil ikke bli gitt undervisning i dette emnet etter våren 2005. Emnet erstattes av SGO4601 – Economic geography: Institutions, evolution and sustainability transitions (videreført) og SGO4602 – Økonomisk geografi: forskningstema (nedlagt) fra og med høsten 2005.

Eksamen

Hver vår

Høsten 2005 og våren 2006 er siste mulighet til å ta eksamen i dette emnet. Dette gjelder bare studenter som har gått opp til eksamen i dette emnet tidligere og som har fått godkjent alle obligatoriske aktiviteter.

Undervisningsspråk

Norsk