Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tematiserer kroppsbilde med utgangspunkt i forskning om selvbilde i et sosialpsykologisk perspektiv. Det vil bli lagt vekt på sosiokulturell innflytelse på utvikling av kroppsbilde, hvordan kroppsbilde påvirker tanker, følelser og atferd og forebygging av negativt kroppsbilde. Emnet vil også gi innføring i hvordan kunnskap om kroppsbilde kan omsettes i et anvendt helsepsykologisk perspektiv.

Hva lærer du?

  • Du vil lære om sentrale temaer, teorier og begreper innen forskning på selvbilde og kroppsbilde. Spesielt fokus vil bli lagt på kroppsbilde og utvikling, tidstrender, kjønnsforskjeller, kulturell og medial påvirkning.
  • Du lærer å formidle forskningsbasert kunnskap om kroppsbilde til allmenheten.
  • Du vil arbeide med et forskningsprosjekt der kroppsbilde studeres i forhold til enten 1) Ungdom og utvikling av kroppsbilde, 2) Overvekt (fysisk aktivitet/spisevaner) eller 3) Kosmetisk kirurgi

Opptak og adgangsregulering

Emnet er obligatorisk for studenter på masterprogrammet i psykologi/studieretning i helse- og sosialpsykologi. Studenter på andre masterprogrammer ved UiO kan søke om å få ta dette emnet ved å sende en søknad til instituttet. Søknaden må inneholde en bekreftelse på at emnet inngår i masterprogrammet studenten er tatt opp ved.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på emnene i masterprogrammets første semester.

Undervisning

Undervisningen er i form av forelesninger og seminarer med gruppearbeid. Det er obligatorisk oppmøte på seminarene.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen er mappevurdering som består av tre deler:
Litteratursammendrag, prosjektrapport og eksempel på formidlingsoppgave.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk