Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Målsettingen er å bidra til en bevissthet om og forståelse av psykologiens grunnleggende kulturelle, historiske, vitenskapsteoretiske og verdimessige forutsetninger. Analytiske perspektiver vil bli hentet fra kunnskapssosiologi, antropologi, vitenskapsteori, idéhistorie og filosofi. Etiske sider ved forvaltningen og videreutviklingen av psykologisk kunnskap vil bli belyst.

Hva lærer du?

Kunnskap: Studenten skal kjenne til grunnleggende kulturelle, historiske, vitenskapsteoretiske og verdimessige forutsetninger for teori og empiri innenfor faget.

Ferdighet: Studenten skal ved bruk av denne kunnskapen kunne identifisere og forholde seg reflekterende og kritisk til de sentrale teoriene og tradisjonene innenfor faget.

Holdning: Studentene skal utvikle en forståelse for psykologien som kontekstavhengig, og være bevisst de etiske sidene ved forvaltningen og videreutviklingen av psykologisk kunnskap.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Bachelor i psykologi

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot PSYC3204 – Perspektiver på psykologien (nedlagt)

Undervisning

Forelesningene med lærer i 9 timer er tredelt:

Vitenskapsteoretiske utfordringer i psykologien
Forskningsetiske utfordringer i psykologien
Kritisk kulturperspektiv på psykologien

Gruppefremleggelse i plenum i 9 timer.

Det forutsettes gruppeøvelser i forkant av fremleggelsen.

Pliktig oppmøte på første undervisningsdag da gruppeoppgavene, dette emnets eksamen, presenteres og gjennomgås.

Å være tilstede på de andre studentenes gruppefremleggelse er en obligatorisk aktivitet.

Se her for informasjon om obligatorisk aktivitet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Muntlig gruppepresentasjon

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk