Pensum/læringskrav

K = Bidrag merket med K er samlet i et kompendium som kan kjøpes hos Kopiutsalget i underetasjen til Akademika Bokhandel.

Tidsskriftartikler som has i abonnement ved Universitetsbiblioteket er tilgjengelige gjennom Universitetsbibliotekets database for tidsskrifter. Du må da ha tilgang til og være logget på UiO-systemet. Gratisressurser er tilgjengelige over Internett.

 

Askim, Jostein; Fimreite, Anne Lise; Moseley, Alice & Pedersen, Lene Holm (2011). One-stop shops for social welfare: The adaptation of an organizational form in three countries. Public Administration. 89(4), s 1451- 1468. 17 s.

Baklien, Bergljot & Øystein Skjælaaen (2012) «Loven, fylla og kommunene». Tidsskrift for samfunnsforskning 01/2012: s 4-32. 28 s.

Baldersheim, H. og L. Rose (2010): A Comparative Analysis of Territorial Choice in Europe: Conclusions. I: Baldersheim, H. og L. Rose (eds.): Territorial Choice: The Politics of Boundaries and Borders. London: Palgrave pp. 234-259 + 260-272. 25 s. K

Bjørnå, H. and S. Jenssen (2006): Prefectoral Systems and Central–Local Government Relations in Scandinavia. Scandinavian Political Studies, Vol. 29 – No. 4, 2006 s. 308-332. 24 s.

Christensen, Tom, Anne Lise Fimreite and Per Lægreid (in press): Joined-Up Government for Welfare Administration Reform in Norway, Public Organization Review. 18 s.

Fimreite, A. L., Tranvik, T., Selle, P. og Flo, Y. (2007): Når sektorbåndene slites. Tidsskrift for Samfunnsforskning, vol. 48, issue 2, 165-193. 18 s.

Fimreite, Anne Lise og Per Selle (2013): Er offentlige partnerskap mulig? Tidsskrift for velferdsforskning nr. 2-2013. 10 s.

Fukuyama, F. (2013): What Is Governance? Governance, Vol. 26, No. 3, July 2013 (s. 347–368). 19 s.

Hansen, T. og Stigen, I. M. (2012): Regionen som ramme for politisk-administrativ organisering. Kapittel 4 i: Hanssen, G.S., J. E. Klausen og O. Langeland (red), Det Regionale Norge 1950-2050. Oslo: Abstrakt forlag. S. 67-91. 24 s. K

Hanssen, G. S., and Klausen, J. E. (2007): Oslo inner city districts: Network failure in the face of policy success. I: Marcussen, M. and Torfing, J., eds. Democratic network governance in Europe  pp. 47-65. Palgrave Macmillan, Basingstoke. 18 s. K

Hanssen, Gro Sandkjær, Marit Kristine Helgesen og Signy Irene Vabo (2005). Politikk og demokrati. En innføring i stats- og kommunalkunnskap. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kapittel 9: Organisering av administrasjon og tjenesteproduksjon i kommunene (s. 209-243). 34 s. K

Houlberg, K. (2011) Administrative stordriftsfordele ved kommunalreformen i Danmark – sandede eller tilsandede? Scandinavian Journal of Public Administration 15 (1): 41-61

Howlett, Michael, M. Ramesh, Anthony Perl (2009, 3rd ed.). Studying Public Policy. Policy Cycles and Policy Subsystems. New York: Oxford University Press. 168 s. Bok

Kiland, Charlotte & Jarle Trondal (2009): «Byråkrati og geografi - Geografisk relokalisering av norsk sentralforvaltning». Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 04/2009: s 308-326. 19 s.

Langeland, O. (2012): Regioner og regionalisering. Kapittel 2 i: Hanssen, G.S., J. E. Klausen og O. Langeland (red), Det Regionale Norge 1950-2050. Oslo: Abstrakt forlag. S. 25-37. 12 s. K

Nesheim, T. (2004): Bestiller-utfører-organisering og hierarki: Spenninger i møtet mellom motstridende organisasjonsprinsipper. I: Johnsen, Å., I. Sletnes og S. I. Vabo: Konkurranseutsesetting i kommunene. Oslo: Abstrakt s. 172-195. 23 s. K

Røiseland, A. og Vabo, S. I. (2012): Styring og samstyring. Kapittel 1 i: Styring og samstyring Governance på norsk. (s.7-30) Fagbokforlaget. 23 s. K

Rothstein, B. og J. Teorell (2008): What Is Quality of Government? A Theory of Impartial Government Institutions. Governance, Volume 21, Issue 2 (165–190). 25 s.

Sandberg, S. (2011): The Nordic Regions: Institutional Development and Public Debate 1996–2009. Kapittel 2 i: Baldersheim, H., A. V. Haug og M. Øgård: The Rise of the Networking Region: The Challenges of Regional Collaboration in a Globalized World. Ashgate. s. 13-22. 10 s. K

Sellers, J. M. og Lidstrøm, A. (2007): Decentralization, Local Government, and the Welfare State. Governance, Vol. 20, No. 4, October 2007 (pp. 609–632). 23 s.

Theien, Iselin (2011): «Velferd eller moralisme? Regulering av forbruk i et historisk perspektiv», Tidsskrift for samfunnsforskning 04/2011: s. 529-539. 10 s.

Thorsteinsen, H. (2012): Resultatkommunen. Reformer og resultater. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 2, Bakgrunn, diagnose og inspirasjon (s. 23-36) og kapittel 3, Reformideens utforming (s. 37-47). 25 s. K

Thorsteinsen, H. (2012): Resultatkommunen. Reformer og resultater. Oslo: Universitetsforlaget. kapittel 3, Reformideens utforming (s. 37-47). 25 s. K

Torfing, J. (2007): Introduction: Democratic Network Governance. I: Marcussen, M. and Torfing, J., eds. Democratic network governance in Europe  (pp. 1-22). Palgrave Macmillan, Basingstoke. 21 s. K

Vabo, S. (2012): Tiltakende statlig styring av kommunesektoren – også på eldreområdet? Kapittel 3 i: M. Reitan, J. Saglie og E. Smith (red.): Det norske flernivådemokratiet. Oslo: Abstrakt forlag AS. S. 97-136. 39 s. K

Aars and Anne Lise Fimreite (2005): Local Government and Governance in Norway: Stretched Accountability in Network Politics, Scandinavian Political Studies, Vol. 28 – No. 3, 2005. 17 s.

Anbefalt litteratur:

Kommunal- og regionaldepartementet (2014): Kriterier for god kommunestruktur. Delrapport fra ekspertutvalg. Mars 2014 (tilgjengelig på nett)

Kommunal- og regionaldepartementet: Kommuneproposisjonen 2015, meldingsdelen om kommunereform (tilgjengelig på nett).

Publisert 8. mai 2014 16:14 - Sist endret 15. sep. 2014 13:05