Litt om oppgaveskriving

På denne siden finner du informasjon om kildebruk og en del generelle tips for hvordan du bør skrive akademiske oppgaver.

Du kan laste ned hele siden som et hefte i pdf-format her.

Disponering av en oppgave

1. Innledning

2. Redegjørelse

3. Drøfting

4. Konklusjon

Tips til skriveprosessen

1. Arbeid med disposisjonen

2. Arbeidet med teksten

3. Ord og begreper

4. Formatet

Kildebruk

1. Sitater

2. Referanser i teksten

3. Referanselista

4. Dette skal du IKKE gjøre med referansene

5. Plagiat

Tips til bøker om akademisk skriving

 

 

Publisert 27. jan. 2016 14:26 - Sist endret 6. sep. 2019 13:00