Formelle krav og retningslinjer til fordypningsoppgaven

 • Oppgaven skal ha et omfang på 5200 ord +-20%
 • Oppgaven må inneholde en del hvor det redegjøres for metodologiske valg og implikasjonene av disse (normalt max 1 side). Denne redegjørelsen må bygge på stoff fra pensumlitteraturen (Loseke 2015, Ragin og Amoroso 2011)
 • Bruk 12 punkts skriftstørrelse og linjeavstand 1 1/2
 • Oppgaven skal ha et sammendrag på 10-20 linjer først i oppgaven
 • Oppgaven skal ha sidetall
 • Referanselisten skal avsluttes med setningen "Alle kilder som er brukt i denne oppgaven er oppgitt"
 • For retningslinjer på referansebruk se: Litt om skriving av oppgaver
 • Oppgaven skal leveres i Inspera. Oppgaven skal kun lastes opp i pdf.

  NB! Du får ikke levere bacheloroppgaven uten å ha godkjent obligatorisk aktivitet.

På forsiden av oppgaven skal følgende informasjon stå:

 1. Oppgavens tittel
 2. Emnets og faglærers navn
 3. Innleveringsdato
 4. Kandidatnummer
 5. Antall ord i oppgaven (forside, sammendrag, litteraturhenvisninger og eventuelle vedlegg regnes ikke med). Merk at alle ord i tabeller skal medregnes. Disse må ofte telles manuelt, da bilder eller lignende ikke inkluderes i ordtellingsfunksjonen i Word.

Innlevering av oppgaven

Filen du leverer må være i PDF-format ( .pdf ). Filen skal lagres som *emnekode_kandidatnummer*, eksempelvis: SVLEP3090_1234.pdf.

Andre formater (for eksempel .docx, .pages eller .odt) vil ikke godtas av Inspera.

For hjelp til å lagre som PDF-fil, se fakultetets veiledninger.

Informasjon om bruk av målform i eksamensoppgaver, se §5.4 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Enhver hjemmeoppgave innlevert ved Universitetet i Oslo kan bli kontrollert for plagiat ved hjelp av tekstgjenkjenningsverktøyet URKUND.

 

Presentasjon av oppgaven

Etter innlevering vil det organiseres grupper hvor studentene fremfører muntlige presentasjoner av oppgavene på 5-10 minutter. Disse gruppene vil bestå av to seminargrupper, deres lærere og eventuelle andre tilhørere.

Våren 2021 blir det ingen presentasjon av oppgavene.

 

Publisert 24. apr. 2018 14:03 - Sist endret 22. apr. 2021 14:53