Dette emnet er nedlagt

KRIS1004 – Innføring i Bibelen

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det gamle testamente er en del av den kristne kirkes hellige skrifter og utgjør den religionshistoriske bakgrunnen for tre verdensreligioner: jødedom, kristendom og islam. Det nye testamente er kilde til Jesu liv og kristendommens første tid, og samtidig uttrykk for de første kristnes tro og tenkning. Emnet gir en grunnleggende kunnskap om disse skriftene.

Universell utforming

Høyere utdanning skal være tilgjengelig for alle. For å nå dette målet utvikler fakultetet noen tilbud og tjenester etter prinsipper om universell utforming. Fra høsten 2006 har vi tilbudt dette emnet universelt utformet, og det betyr at vi har tenkt gjennom mange spesielle læringsbehov og tilrettelagt for dem så godt som mulig allerede ved semesterstart. Eksempelvis vil pensumlitteraturen tilbys som data- og lydfiler, og forelesningene sendes over nettradio med mulighet for respons i vårt virtuelle klasserom på Fronter. Dette prosjektet er del av Det teologiske fakultets satsning på fleksibel læring og et inkluderende læringsmiljø.

Hva lærer du?

Arbeidet på dette emnet gir en innføring i Det gamle og Det nye testamente som skriftsamlinger og som en hellig bok. De enkelte skrifter og litteraturtyper blir beskrevet med vekt på innhold, litterært særpreg og historisk situasjon knyttet til tekstenes opprinnelse. Et utvalg av sentrale bibeltekster leses i oversettelse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Forelesninger.

Obligatorisk arbeidskrav:
I løpet av semesteret skal studentene skrive en oppgave på minimum 3000 ord. Halvveis i semesteret leveres det inn et førsteutkast på Fronter. Tilbakemelding på førsteutkastet gis i form av en obligatorisk individuell samtale med faglærer. Mot slutten av semesteret leverer studenten inn den endelige versjonen av oppgaven. Oppgaven teller 50 % av den endelige karakteren. Oppgaven vil være relatert enten til Det gamle eller Det nye testamente. Det testamentet som studenten ikke behandler i oppgaven, vil prøves til skriftlig eksamen.

Eksamen

Innlevering av oppgave.
6-timers skriftlig prøve med tilsyn.

Hjelpemidler

Som Bibel anbefales Det norske bibelselskaps 1978/2005-oversettelse eller 1930-oversettelsen, eller Norsk bibel Bibelen - Den hellige skrift, 1988-utgaven eller senere.

Som bibelordbok brukes: Johnstad, G. (red.) Ord i Bibelen, Oslo 1987 (eller senere opplag).

Ved eksamen er det bare anledning til å bruke standardutgaver av disse biblene, ikke studiebibler. Fremmedspråklige utgaver må godkjennes før eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Eksamensbesvarelsen og hjemmeoppgaven teller 50% hver ved utregning av endelig karakter.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Emnet er obligatorisk i årsenheten i kristendom og i 80-gruppen i kristendom som inngår i bachelorprogrammene Teologi og kristendom, Kultur- og idéstudier (studieretning kristendom), Antikk kultur og klassisk tradisjon (Fordypningsgruppe i kristendom)

Emnet inngår også i bl.a. kristendomsfordypningen i programmet for religionsstudier (bachelor) og kan brukes i Lektor- og adjunktprogrammet (studieretning religion og etikk).

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter