Dette emnet er nedlagt

KRIS1247 – Humanisme: historiske og aktuelle perspektiver

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

”Humanisme” er et begrep vi ofte møter i vestlig idéhistorie, også i debatten om fellesverdier i dagens Norge. Men når ordet skal bestemmes nærmere, får det mange ulike – og dels motstridende – innhold. Noen definerer humanismen som et verdslig livssyn, andre mener det er i kristendommen den har sine røtter. Mange ser i humanismen et vern om menneskeverdet, andre mener den truer menneskelig mangfold og ulikhet. Noen hevder at humanistiske verdier aldri har stått sterkere enn i dag, mens andre mener at vi er gått inn i en posthumanistisk epoke der mennesket ikke lenger står i sentrum, men ofrer sin autonomi til eksterne krefter som maskinen eller markedet.

Hva lærer du?

Kurset vil gi kunnskap og stimulere til refleksjon om humanismen ved å avgrense den i forhold til ulike motposisjoner. For det første definitorisk, ved å prøve å rydde i mangfoldet av humanisme-forståelser: hvordan avgrenser humanismen seg i forhold til noe annet? For det andre historisk: hvordan har humanistiske perspektiver framstått gjennom tidene, og hvordan har de gått inn i en brytning med alternative syn på mennesket, som ikke nødvendigvis har vært menneskefiendtlige? For det tredje normativt: Hvilke argumenter kan fremmes i debatten om humanismen er ”god” eller ”ond”, dvs. framfor alt i forhold til en verdi som menneskeverdet? Hva er humanismens potensial og problem?

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Obligatoriske arbeidskrav:
Deltagelse i nettdebatt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Forberedt 6-timers skriftlig prøve med tilsyn. Oppgavetekstene legges ut i Fronter 2 virkedager før eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2008

Eksamen

Våren 2008

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter