KRIS4102 – Kristendommens idéinnhold og religionsfilosofiske tekster

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I kristendommens idéinnhold og religionsfilosofiske tekster skal studentene tilegne seg en fordypet innsikt i sentrale temaer innenfor den kristne tenknings historie. Videre skal de utvikle evnen til på selvstendig grunnlag å drøfte og aktualisere problemstillinger, særlig knyttet til teologisk antropologi, dvs. en teologisk begrunnet tale om mennesket.

Hva lærer du?

Studentene arbeider særlig med spørsmål knyttet til gudsforståelse og antropologi. De leser teologiske og religionsfilosofiske verker fra antikken, middelalderen, reformasjonen og moderne tid. Studentene skal ha god kjennskap til hovedtankene i de ulike verker og kunne sette dem inn i en historisk kontekst.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Regelmessig seminar med en kombinasjon av forelesning og diskusjon av tekstene. Det forventes aktiv deltakelse i undervisningen.

Obligatoriske aktiviteter

To skriftlige presentasjoner (ca 400 ord).

Eksamen

Forberedt muntlig prøve med varighet inntil 45 minutter.

Kandidaten får utdelt oppgaven 1 time i forkant av den muntlige prøven.

 

Hjelpemidler

Det er tillatt å ha med de religionsfilosofiske tekstene til muntlig samt notater kandidaten har utarbeidet i løpet av forberedelsestimen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2016

Eksamen

Høst 2016

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter