Semesterrute

Det vil være obligatorisk mikroundervisningskurs på 4 timer i uke 39, 40 eller 41.

Semesterrute for PPU3210 og PPU3220 – H13-V14

FD = Fagdidaktikk, FOR = Forelesninger, PRC = Practicum

Versjon 21.05.2013

UKE

PPU 3210 - H13

UKE

PPU3220 - V14

33

Åpning tirsdag 13.08.2013

2

FD + FD + PRC+FOR

34

FD + FD + FOR

3

Integrert uke

35

FD + PRC + FOR

4

FD + PRC+ FOR

36

FD + PRC

5

Praksis

37

Integrert uke

6

Praksis

38

Praksis

7

Praksis

39

FD + PRC + FOR

8

Studieuke

40

FD + FOR

9

Praksis

41

FD + PRC + FOR

10

Praksis

42

Praksis

11

Praksis

43

Praksis

12

Praksis

44

Praksis

13

Praksis

45

Integrert uke

14

FD+PRC+FOR

46

FD + PRC + FOR

15

Integrert uke

47

FD + PRC + FOR

16

Påske

48

FD + PRC

17

FD + PRC+ FOR

49

 

18

FD + FOR

50

Eksamen

19

FD + PRC+ FOR

51

 

20

FD + PRC

 

 

21

Eksamen

 

 

22

Eksamen

 

Publisert 22. mai 2013 12:13 - Sist endret 4. nov. 2013 10:11