RDID4030 – Naturfagdidaktikk fordypning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vi ser på aktuelle utfordringer innen naturfagenes didaktikk, med spesiell vekt på utvalg og tilretteleggelse av lærestoff.

Temaer

  • konstruktivisme som kunnskaps- og læringsteori
  • Science, Technology and Society (STS)
  • IKT i naturfagundervisning
  • læring og undervisning i museer og vitensentra

Hva lærer du?

Du vil få mulighet å videreutvikle din naturfagdidaktisk kompetanse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Inngår i lektorprogrammet, men vil også kunne tas av andre.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter en godkjent emnegruppe i realfagdidaktikk (matematikk eller ett eller flere av naturfagene) i et omfang av 80 studiepoeng.
Faglig bygger det på naturfagdidaktikk i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på RDID4011 – Naturfag som allmenndannelse (nedlagt)

Undervisning

  • Forelesninger og seminarer
  • Det vil bli utarbeidet studiekrav til emnet som kan innebære krav om tilstedeværelse 1 - 3 ganger pr. semester
  • Obligatorisk essay

Eksamen

Muntlig eksamen. Det anvendes en gradert karakterskala fra a til E, med A som beste karakter, og F for ikke bestått.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Evaluering av RDID4030

Annet

Forutsetter minst 5 studenter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Emnet tilbys siste gang høsten 2017

Eksamen

Hver høst

Eksamen tilbys høsten 2017, våren 2018 og for siste gang høsten 2018

Undervisningsspråk

Norsk