Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet utforsker vi betingelser for oppvekst i samspillet mellom barn og unge som aktører på den ene siden og de utdannings- og samfunnsmessige betingelser de vokser opp i på den andre siden. Kulturelle og sosiale endringer i samfunnet influerer på barn og unges oppvekst både når det gjelder hverdagslivets kommunikasjon og læring, og når det gjelder livsplanlegging og kvalifiseringsmuligheter.

Et overordnet perspektiv vil være å se sammenhenger mellom oppvekst og kunnskap ved å rette søkelys mot ulike kunnskapsdiskurser og prosesser barn og unge utsettes for og inngår i vårt samfunn.

Temaene kjønn, organisasjonsliv, nye medier, identitet og flerkulturalitet vil bli satt i sammenheng med oppvekst og kunnskap med det formål å forstå moderne barndom og ungdom.

Hva lærer du?

Økt refleksjon om begrepene ”barndom”, ”ungdom”, ”kunnskap” og ”oppvekst”.

Kritisk refleksjon rundt hva som påvirker og skaper rammer for oppvekst i et samfunn preget av endring.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Du kan ikke ta eksamen i dette emnet uten å ha undervisningsopptak, dvs. plass på dette emnet. Se også informasjon under Vurdering og eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. Dersom du blir syk eller på annen måte forhindret fra å møte første gang, må du ta kontakt med emnets administrasjonsansvarlige for å avtale at du kan beholde plassen. Du finner kontaktinformasjon til emnets administrasjonsansvarlige under kontaktinformasjon på semestersiden.

Obligatorisk oppmøte er nødvendig for at vi skal få oversikt over studentmengden på kurset. Samt at dere da vil få en gjennomgang av undervisningsopplegg, pensum og studiekrav.

Forelesning og seminar.

Det forventes aktiv deltakelse.

Studentene vil få veiledning i forbindelse med studiekravsarbeidet.

Eksamen

Arbeidskrav (obligatoriske komponenter):

Studentene skal i grupper jobbe med relevante problemstillinger knyttet til studielitteraturen. Gruppene skal legge fram sitt arbeid og lede en faglig diskusjon i plenum.

En nærmere orientering om dette gis i undervisningen.


Studiekrav (obligatoriske komponenter):

En oppgave over selvvalgt tema skrevet individuelt (ca 8 sider) eller i gruppe (ca 12-15 sider).

Frist for arbeids- og studiekrav bekjentgjøres ved semesterstart.

Du må ha undervisningsopptak på dette emnet for å gjennomføre kravene.

Arbeidskrav og studiekrav må gjennomføres i samme semester.

Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent før studiekravet kan innleveres for sensur.

Eksamen:

Studiekravet må være levert innen en gitt frist.

Hva gjør du hvis du blir syk og ikke kan levere til fristen?

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Fra og med høstsemesteret 2008 vil dette emnet ikke tilbys. Emnet erstattes helt med PED2450.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

UV-studieinfo