Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet sikter mot å gi innsikt og praktiske ferdigheter i metoder som er nødvendige for å kunne gjennomføre eget masteroppgavearbeid på en formålstjenlig måte. Du skal selv sette sammen kurs som til sammen utgjør 5 studiepoeng.  Du finner listen over de aktuelle kursene på emnets semesterside.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Utvalgte temaer i forskningsmetode relevant for forskningsarbeid med masteravhandling i pedagogikk

Ferdigheter

Å kunne anvende relevant forskningsmetode i forskningsarbeid med egen masteravhandling.

Generell kompetanse

Å kunne anvende forskningsmetode i forskningsrelevant arbeid

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Opptak til emnet forutsetter opptak til masterprogrammet i pedagogikk.

  • Du melder deg på til hvert enkelt kurs ved semesterstart ved å skrive deg på lister som ligger i ekspedisjonen ved Institutt for pedagogikk.  Beskjed om når listene er tilgjengelig blir gitt på semestersiden (Beskjed).

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Du bør ha gjennomført metodestudier på masternivå av minst 10 studiepoengs omfang før du begynner på emnet.

Overlappende emner

Undervisning

  • Hvert kurs er i størrelse 2-3 studiepoeng og undervisningen består av 1-3 samlinger (ganger)
  • Undervisning gis i form av forelesning, øvelse og oppgaveløsning av ulik lengde innenfor seminarformen.
  • Normalt skal kursene tas i 4. semester av masterstudiet, men du kan ta kurs tidligere i løpet om du ønsker det. Du velger de kursene som gir best mulig grunnlag for gjennomføring av ditt eget masteroppgavearbeid.

Informasjon om kurstilbudet/antall studiepoeng pr kurs, timeplan og andre viktig kurselementer finner du på semestersiden.

Arbeidskrav

  • obligatorisk deltagelse på minst 80 % av undervisningen i hvert kurs
  • gjennomført pålagte oppgaveløsning på hvert enkelt kurs

Eksamen

For å bestå emnet skal du ha fullført og fått bekreftet gjennomføring av kurs som tilsvarer 5 studiepoeng.

Et kurs er godkjent når fagansvarlig har signert godkjenningsskjemaet ditt. Du er selv ansvarlig for å samle dokumentasjon på godkjente kurs. Når du har samlet kurs tilsvarende 5 studiepoeng leverer du skjemaet til instituttet.

Godkjenningsskjemaet og informasjon om innlevering finner du på semestersiden.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Sensur

Kurslærer godkjenner kursdeltagelse av hvert enkelt kurs.

Registering av godkjent aktivitet gjøres av studieadministrasjonen på grunnlag av dokumentasjon innlevert av studenten.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Hvis kravene på det enkelte kurs ikke er oppfylt må kurset i sin helhet tas på nytt. Du må da melde deg på kurs etter de oppsatte fristene for det gjeldende semesteret.

Godkjente kurs er gyldig i 2 år.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Master
Undervisning

Undervisning i emnet tilbys siste gang vår 2020.

Eksamen

Eksamen i emnet tilbys siste gang 2021.

Undervisningsspråk
Norsk