Beskjeder

Publisert 31. mai 2010 12:45

Hjelp til semesterregistrering og utfylling av utdanningsplan vil foregå tirsdag 8. juni kl. 12:00- 13:00 på rom 236.

Publisert 19. mai 2010 14:22

Innlevering Prosjektrapport

Hver gruppe skal produsere 4 eksemplarer av sin prosjektrapport. Det skal leveres 3 eksemplarer til Ekspedisjonen ved ISP innen fredag 21. mai kl 11.00. Det siste eksemplaret skal leveres til responsgruppen. Gruppene er selv ansvarlige for at den oppnevnte responsgruppen mottar ett eksemplar av prosjektrapporten. Legg ved "Obligatorisk erklæring” som skal være undertegnet av alle studentene i den enkelte gruppe.

Publisert 12. mai 2010 12:01

Hei!

Jeg er 100% sykemeldt fram til 5/7-2010. Ved administrative spørsmål kan dere henvende dere i ekspedisjonen.

Lykke til med prosjekt og eksamen, og ha en riktig god sommer!

Silje

Publisert 26. apr. 2010 12:16

Det blir metodeforelesning i morgen slik det er satt opp på planen, foreleser er Per Møller Sørensen. Vi jobber med å finne en foreleser som kan ta forelesningen dere egentlig skulle hatt i dag. Vi beklager at det ikke møtte noen idag og kommer tilbake med mer informasjon fortløpende.

Publisert 8. apr. 2010 12:52

Ang innlevering av WISC protokoller

Disse skal leveres i en lukket konvolutt. På konvolutten skriver du navn, telefonnummer og hvilken fordypning du går på

Leveres til Malin Johansen på kontor 440, innen den 12.mai 2010 kl 15.00 Hvis spørsmål,ta kontakt på:malin.johansen@isp.uio.no

For retningslinjer om innleveringen, se eget skriv som ligger på Fronter i SPED4000-rommet.

Publisert 18. mars 2010 15:26

Hei!

Her ligger retningslinjer for prosjekt våren 2010.

Publisert 10. feb. 2010 12:10

Hei!

Frist for innlevering av semesteroppgaven i rådgivning er mandag 12/4-2010 innen kl 11:00 og skal leveres på mitt kontor 436. Fristen gjelder også for dere som sender oppgaven i posten (skal være på ISP mandag). Den sendes til:

Silje Eriksen

Institutt for spesialpedagogikk Universitetet i Oslo

Postboks 1140 Blindern

0318 Oslo

•Dere leverer 3 eksemplarer, oppgavene skal kun ha stift i venstre hjørnet (nb. ikke plastmapper). Oppgaven kan ikke sendes elektronisk

•Alle tre skal ha samme forside

•To eksemplarer skal ha kandidatnr. som dere finner på Studentweb

•Ett eksemplar skal ha navn og Obligatorisk erklæring

Lykke til med oppgaven!

Silje

Publisert 28. jan. 2010 16:35

Hei!

I og med at dere har etterlyst informasjon om praksis, så legger jeg ut informasjonsskrivet som går ut til veilederne.

Retningslinjer

Publisert 20. jan. 2010 15:22

Hei!

Her ligger fordelingen etter endringene er gjort.

Silje

Publisert 18. jan. 2010 14:27

Hei!

Her ligger oppgaver knyttet til Edvard Befring sin forelesning 22/1.

Silje

Publisert 18. jan. 2010 10:37

Hei!

Her ligger info om forelesningen til Liv Lassen idag

Silje

Publisert 10. des. 2009 14:55

Hei!

Edvard Befring skal holde felles forelesning for fordypningene 22/1-2010. Temaet for forelesningen er: Spesialpedagogisk forskning og utviklingsarbeid. I forkant av forelesningen er det ønskelig at dere leser kapittel: 1,4,5 og 9 i boken: "Forskningsmetode med etikk og statistikk" av Edvard Befring. Den står på deres pensumliste for våren 2010.

Silje