Etter- og videreutdanning

Universitetet i Oslo tilbyr flere former for etter- og videreutdanning, for deg som ønsker å gjennomføre på deltid eller fulltid. Uansett vil vi bidra til at du får en livslang læring og står bedre rustet til å klare arbeidslivet.

Skrivebord med PC og bok

Enkeltemner

To ganger i året velger studentene som går på studieprogrammer ved UiO hvilke emner de skal ta. Etter at de har gjort det, vet vi hvilke emner som fortsatt har ledig plass. En liste over disse emnene publiseres i januar og august.

Erfaringsbasert master

En erfaringsbasert master er et tilbud til deg som har høyere utdanning og minst to års yrkeserfaring. Ved å se praksis og forskning i sammenheng, gir studiet ny innsikt og faglig fordypning.

Bilde fra Frederikkeplassen

Faglig-pedagogisk dag

Hver høst arrangeres fagped-dag med etterutdanning for alle lærere i skolesektoren.

UiO Alumni

Faglig og sosialt nettverk for tidligere UiO-studenter.

For skolesektoren

Ressurser for skoleeiere, rektorer, lærere og elever.