Selg deg inn med søknaden

Søknadens formål er å få deg på intervju. Skriv slik at mottakeren får lyst til å møte deg!

Søknaden er en uvant sjanger for de fleste, men hvis du gjør god research om virksomheten, bransjen og stillingen på forhånd er det lettere å komme i gang. I søknaden skal du vise hvordan du kan fylle arbeidsgiverens behov, ved å fortelle hva du kan bidra med i stillingen.

Skriv fremtidsrettet

En typisk nybegynnerfeil er å skrive et rent presentasjonsbrev av seg selv. I søknaden skal du skrive fremtidsrettet. Hva du har gjort tidligere står i CV-en. Du skal altså ikke bare gjenta opplysningene i CV-en når du skriver søknaden, men utdype informasjon derfra og argumentere for at du vil gjøre en god jobb i akkurat denne stillingen. Det sier seg selv at du ikke kan sende samme søknad til flere arbeidsgivere. Én søknad kan kreve at du fremhever din erfaring og dine personlige egenskaper, en annen at du vektlegger formell utdanning og resultater.

Disponer innholdet 

Det er en utfordring å disponere innholdet på en god måte og fatte seg i korthet uten å bli intetsigende. Når du setter deg ned for å skrive bør du tenke over hva det er du vil si i hvert enkelt avsnitt. Det er lurt å ta for seg ett tema av gangen.

I begynnelsen av teksten oppgir du hvor du har sett utlysningen og hvilken stilling du søker. Deretter bør du gå over på et svært viktig tema: Hvorfor du søker på akkurat denne jobben i akkurat denne virksomheten. Klarer du å skrive om din motivasjon samtidig som du nevner det mest relevante i din bakgrunn, får du en god ingress som lokker arbeidsgiveren til å lese videre. Pass på at utdanningen din kommer klart frem tidlig i teksten.

I de neste avsnittene skal du så utdype hvordan du vil bruke din utdanning og erfaring til å løse arbeidsoppgavene som ligger til stillingen. Forsøk å vise forbindelsen mellom dine tidligere erfaringer og disse oppgavene – ikke regn med at de som skal ansette selv ser anvendeligheten. I denne delen er det også viktig at du klarer å vise arbeidsgiveren at du har satt deg godt inn i virksomheten og det aktuelle arbeidsområdet.

Avslutningsvis kan du trekke frem noen personlige egenskaper du mener gjør deg riktig for jobben. Et godt tips er å bruke illustrerende eksempler og eventuelt referere til tidligere arbeidsgiveres beskrivelser av deg. Dermed unngår du oppramsing og det virker mer troverdig for arbeidsgiver. Eventuelt kan du løfte blikket og se stillingen i en større sammenheng.

Kvalitetssikre søknaden

Det kan være vanskelig å bedømme det man selv har skrevet, særlig like etter at man er ferdig med utkastet. La noen andre lese gjennom søknaden og kommentere både innhold og språk. Du kan bruke drop in-tilbudet på Karrieresenteret, eller spørre en venn. Hvis du ikke har anledning til det, bør du legge teksten bort et par dager og så se over den igjen. Nedenfor finner du en sjekkliste du kan bruke når du er ferdig med å skrive et utkast til søknad.

Til slutt: Dersom du skal sende søknaden gjennom en e-portal, er det viktig at du har skrevet den ferdig på forhånd og så lime den inn. Ofte mangler slike portaler en lagrefunksjon og det kan være satt en begrensning på hvor lang tid du kan bruke til å legge inn CV og søknad.

12 feil du bør unngå

 1. Søknaden er for lang
  Arbeidsgivere bruker ofte kort tid på å lese søknaden din første gang. Den må derfor ikke være på over én side.
 2. Det er uklart hvorfor du er den rette
  Ditt søkerbrev skal fortelle arbeidsgiveren hvorfor nettopp du passer til jobben. Det må gå klart frem hvordan du kan bruke utdanningen og arbeidserfaringen din i stillingen du søker. Arbeidsgiveren har et behov og du har noe å bidra med. Husk at deltidsjobber, verv og frivillig arbeid også kan ha gitt deg ferdigheter du kan bruke i en ny jobb.
 3. Motivasjonen er uklar
  Du fremstår som kvalifisert for jobben, men hvorfor vil du ha den? At du synes den høres spennende og interessant ut forteller ikke arbeidsgiveren så mye. Still deg selv noen spørsmål: Hvorfor vil jeg jobbe i akkurat denne virksomheten? Hva slags arbeidsoppgaver, arbeidsfelt og roller er jeg motivert til å bidra i? Hvorfor? Arbeidsgiveren vil være på utkikk etter medarbeidere som har en tydelig og troverdig motivasjon for de arbeidsområdene som inngår i jobben, og for å jobbe hos akkurat dem.
 4. Motivasjonen virker for selvsentrert
  Du fokuserer for mye på ditt eget utbytte av å få jobben. Det er viktig at du skriver om motivasjon slik at arbeidsgiveren får inntrykk av at du er tent på arbeidsoppgavene og målene for stillingen. Fokuser mer på det du er motivert til å bidra med enn hva ditt eget utbytte er.
 5. Søknaden virker masseprodusert
  Enhver jobbsøknad må skreddersys. Du kan selvfølgelig bruke samme formulering eller avsnitt i flere søknader, men hvis teksten minner om en masseutsendelse er det liten sjanse for at den treffer hos arbeidsgiveren.
 6. Teksten er tunglest
  Detaljert informasjon om for eksempel studiepoeng, kurskoder og datoer gjør søknaden tunglest. Fakta om tid, sted osv. bør primært stå i CV-en, ikke i søknaden.
 7. Stil og ordvalg gir feil signaler
  Se an hvem du skriver til. En søknad til et departement krever en annen stil enn om du søker for eksempel i et reklamebyrå. Det kan være lurt å se etter hvordan de uttrykker seg på sine nettsider, i media, osv.
 8. Teksten er uryddig
  Unngå å hoppe for mye frem og tilbake. Gjør deg ferdig med ett tema om gangen.
 9. Teksten inneholder ukjent terminologi
  Noen fagtermer får du gjerne bruk for i søknaden. Men husk at arbeidsgiveren ikke nødvendigvis er fortrolig med alle ord og uttrykk du kjenner fra fagene dine. Pass på at språket ikke blir for akademisk.
 10. Teksten bærer preg av oppramsing
  Å besvare stillingsannonsen punkt for punkt gir teksten et preg av oppramsing. Ikke bare kan den bli kjedelig, men du mister også muligheten for å vise litt av hvem du er gjennom hvordan du uttrykker deg.
 11. Du fokuserer for mye på det du ikke har
  Det er arbeidsgiveren som skal avgjøre om du er aktuell for stillingen. Du skal derfor fokusere på hva du har å tilby, ikke hva du mangler. Formuleringer av typen «jeg mangler dessverre» eller «jeg håper at dere likevel vil ta meg i betraktning» hører ikke hjemme i en søknad.
 12. Klisjeer
  Mange avrunder søknaden med å liste opp hvordan de oppfatter seg selv. Fleksibel, ansvarsbevisst, arbeidssom og omgjengelig går ofte igjen. Hvis du skal fremheve noen personlige egenskaper bør disse være relevante for stillingen. Gi konkrete eksempler som viser dine egenskaper. Da virker det mer sannsynlig at du faktisk har dem

Ønsker du tilbakemelding på søknaden din?
Kom innom oss på drop in.

Publisert 26. feb. 2018 10:14 - Sist endret 15. mai 2018 16:56