Eksempler på CV og søknad

  1. Eksempel på CV
  2. Søknad - forslag til oppsett og innhold
  3. Åpen søknad
  4. Presentasjons-CV

1. Søknad på utlyst stilling

Formålet med både CV og søknad er å komme til et intervju. Skriv slik at mottageren får lyst til å møte deg. Praktisk betyr dette at du må gjøre grundig research slik at du får vist at du forstår hva stillingen innebærer, og at du har kvalifikasjonene som skal til for å fylle den. Ta utgangspunkt i annonsen og skriv hvordan dine bidrag svarer på behovene til virksomheten. Under finner du noen eksempler på hvordan dette kan gjøres.

Eksempel på CV, brukt på Karrieresenterets kurs

Tosidig CV: 
CV (pdf)  / CV (word)

Ensidig CV:
CV (pdf) (hold musen over/ trykk på overskriftene for mer informasjon) / CV(word)

Søknad - forslag til oppsett og innhold

Søknad (pdf)

Andre eksempler:

Statsviter søker jobb hos Riksrevisjonen: Stillingsannonse, CV (pdf) / CV (word), søknad

Humanist søker jobb i forlag: Stillingsannonse, søknad

Samfunnsviter søker jobb i offentlig sektor: Stillingsannonsesøknad

Realist søker jobb i forskningsrådet: Stillingsannonse, søknad

2. Åpen søknad

En åpen søknad sender du dersom du har kommet på sporet av en aktuell virksomhet eller stilling som du ønsker deg, uten at den er utlyst. Mange virksomheter har egne fremgangsmåter for å håndtere åpne søknader, og oppfordrer til det. Andre ønsker ikke denne tilnærmingen. Sjekk ut dette før du sender søknad. Her finner du eksempler på hvordan en åpen søknad kan utformes.

Åpen søknad

3. Presentasjons-CV

En presentasjons-CV brukes i situasjoner hvor du kun får anledning til et kort møte med arbeidsgiver, for eksempel i etterkant av bedriftspresentasjoner, på karrieremesser eller tilsvarende. En presentasjons-CV bør være på en side, og vil fungere best hvis du på forhånd kan si noe om hvorfor du vil jobbe hos akkurat den arbeidsgiveren. 

Realist (master i matematikk) CV (pdf) / CV (word) - som ønsker å jobbe med analyse i konsulentbransjen. Skal levere en presentasjons-CV i etterkant av bedriftspresentasjon på UiO.


Ønsker du tilbakemelding på CV og søknad?
Kom innom oss på drop in, eller bli med på kurs.

Publisert 29. jan. 2018 15:14 - Sist endret 17. feb. 2020 17:17