English version of this page

Opptak

Grunnstudium

Bachelorprogram, årseiningar, femårige masterprogram og profesjonsstudium søkjer du til via Samordna opptak.

1 ½ – 2-årige masterprogram

For deg som skal gå videre fra bachelor til master.

Enkeltemne

Du kan studere enkeltemne sjølv om du ikkje er tatt opp til eit studieprogram, viss emnet har ledig plass.

Utanlandske søkjarar busette i Noreg med utanlandsk utdanning (in English)

Desse søkjarane må følgje dei same opptaksprosedyrane som norske statsborgarar.

Doktorgrad og forskerkarriere

Etter mastergrad kan du ta ein doktorgrad (ph.d.-grad). Utdanninga er normert til tre år.