Betinget tilbud til masterprogram høsten 2020

5. august er fristen for å innfri betingelser for mastertilbudet du har fått. Du kan ha fått ulike betingelser for tilbudet om opptak. Det kan være at du må dokumentere fullført og bestått bachelorgrad, en bestemt karakter på ett eller flere emner, direktesendt dokumentasjon eller en kombinasjon av disse.

Under finner du fremgangsmåte for hvordan du dokumenterer betingelser og hva du må gjøre hvis du ikke rekker fristen 5. august.

 

Utdanning fra UiO

Karakterer fra UiO: Vi har tilgang til alle eksamensresultater fra UiO. Du trenger ikke å laste opp egen karakterutskrift. 

Vitnemål fra UiO: Du vil ikke trenge å laste opp vitnemålet ditt fra UiO. Hvis du ikke ligger an til å få ditt vitnemål automatisk, må du selv bestille dette ved ditt fakultet. 

 

Logg på Søknadsweb

 

Utdanning fra norske læresteder hvor resultater blir hentet inn automatisk (gjelder ikke BI, Bjørknes og Høyskole for ledelse og teknologi)

Du kan se hvilke resultater og grader UiO har hentet inn under "Eksterne resultater" i Søknadsweb. Finner du ikke alle resultatene dine eller graden din her, må du selv dokumentere dette.

Karakterer: Fra de fleste norske læresteder blir karakterer hentet inn automatisk og du trenger ikke å laste opp karakterutskrift.

Utvekslingsopphold: Emner fra utveksling kan ikke UiO hente inn og du må derfor dokumentere disse med offisiell karakterutskrift fra lærestedet der du tok emnene.

Vitnemål: UiO kan ikke hente inn resultat om fullført og bestått bachelorgrad før lærestedet ditt har registrert dette. Hvis det er slik at du har fullført alle krav til grad, men lærestedet ikke skriver ut vitnemål til 5. august, må du få lærestedet ditt til å skrive en bekreftelse på at bachelorgrad er oppnådd og at vitnemål blir skrevet ut senere.

Vitnemål må du da forevise til UiO i løpet av høstsemesteret 2020.

 

Logg på Søknadsweb

 

Utdanning fra norske læresteder uten resultatutveksling 

Karakterer:  Du dokumenterer karakterer med offisiell karakterutskrift, som du selv må laste opp i Søknadsweb. Karakterutskriften må være stemplet, signert og utstedt av lærestedet.

Hvis ditt lærested tilbyr elektronisk karakterutskrift, må UiO få tilsendt en verifiseringslenke. I tillegg må du laste opp den elektroniske versjonen i Søknadsweb.

Utvekslingsopphold: Emner fra utveksling må du dokumentere med offisiell karakterutskrift fra lærestedet der du tok emnene.

Vitnemål: Du må laste opp alle sider av ditt offisielle vitnemål i Søknadsweb (merk at karakterutskrift og vitnemål ikke er det samme). Hvis du har et elektronisk vitnemål, må du laste opp dette i Søknadsweb og UiO må få tilsendt en verifiseringslenke.

 

Logg på Søknadsweb

Utdanning fra utlandet

For de aller fleste land, vil du måtte laste opp både offisielt diplom/certificate og offisiell karakterutskrift, i tillegg til Diploma Supplement (husk å laste opp alle sider av dokumentene). Merk at hvis lærestedet ikke utsteder dokumenter på engelsk eller et skandivisk språk, må dokumentene oversettes av en autorisert translatør til engelsk eller et skandinavisk språk.

Måten å dokumentere utdanning fra utlandet på, avhenger av hvor du har utdanningen din fra. På programsidene vil du finne informasjon om hvordan du dokumentere utdanning fra ditt land. Husk å huke av for alle land du har utdanning fra, hvis dette er mer enn et land. 

 

Når får jeg studierett?

Du vil få studierett på masterprogrammet når betingelse er innfridd og tidligst 11. august. Du kan ikke melde deg opp som masterstudent før du har fått studierett.

 

 

Rekker du ikke fristen 5. august?

Hvis du ikke rekker fristen, må du innen 5. august gi oss beskjed på følgende e-post: opptaksinfo@admin.uio.no. 

 

Publisert 10. feb. 2020 12:18 - Sist endret 10. juli 2020 16:58