English version of this page

Opptak til 1 ½ – 2-årige masterprogrammer for nordiske statsborgere og søkere bosatt i Norge

For å finne informasjon om opptakskrav må du finne masterprogrammet du vil søke på. Du kan søke på inntil tre ulike masterprogrammer i prioritert rekkefølge. For å se frister for søkere som ikke er bosatt i Norge, kan du gå til den engelske versjonen av denne siden.

Søknadsfrister

Masterprogrammer med oppstart i august

  • Søknadsweb åpner 1. februar.
  • 1. mars er søknadsfrist dersom du kvalifiserer for tidlig svar eller søker opptak til Helseadministrasjon eller European Master in Health Economics and Management.
  • 15. april er søknadsfristen for alle andre programmer.
  • Du vil få svar på søknaden din i juli (endelig dato kommer).

Etterfyllingsopptak

Programmer som har ledige plasser vil tilby disse til søkere som står på venteliste. Datoer for når etterfyllingsopptakene skal kjøres kommer snart. 

Dersom du får et nytt tilbud på et høyere prioritert studieønske i etterfyllingsopptaket, mister du automatisk plassen du først takket ja til i hovedopptaket.

Masterprogrammer med oppstart i januar

  • Søknadsweb åpner 15. september.
  • Søknadsfristen er 15. oktober.
  • Du vil få svar på søknaden din 16. desember.