Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Persisk (studieretning)

Studieretningen hadde siste opptak høsten 2012 og erstattes av Middle East Studies fra høsten 2015.

Studieretningen hører til programmet

Asia- og Midtøsten-studier (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?