Oppbygging og gjennomføring

Anbefalt studieløp

4. semester
3. semester ANT4502 – Prosjektutvikling og introduksjon til antikkforskning Tekst- eller språkemne i gresk Tekst- eller språkemne i gresk
2. semester

Utenlandsopphold / tekst- eller språkemner i gresk

1. semester GRE4101 – Gresk grammatikk III GRE4102 – Gresk paleografi og edisjonsfilologi Tekst- eller språkemne i gresk
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Emnevalg

Følgende emner er obligatoriske i mastergraden:

Resten velger du blant tekst-/språkemner i gresk på masternivå. Du finner masteremner i gresk under kodene GRE4xxx i emnetilbudet ved instituttet. Du kan også velge følgende antikk-emner:

Emnetilbudet vil variere fra semester til semester.

Etter avtale med fagmiljøet kan du velge å erstatte inntil 20 studiepoeng av de valgfrie emnene med emner fra andre fag. Forespørsel om dette rettes til studiekonsulenten.

Utenlandsopphold

Dersom du ønsker å reise til utlandet, har du mulighet til å gjøre dette i 2. semester. For øvrig går ANT4502 hvert semester, slik at det også er mulig å reise utenlands i 3. semester dersom du ønsker det. Vær oppmerksom på at hvis du planlegger å reise utenlands i 3. semester, må du sørge for at du tar ANT4502 før du reiser, det vil si i 2. semester.

Les mer om utvekslingsmuligheter på masterprogrammet her. Du kan også ta kontakt med instituttets internasjonale koordinator.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i klassiske språk

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 23. juni 2020 09:33