Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Fordypningsseminar i gresk er et emne som primært gis i tilknytning til ditt tema for masteroppgave, men det kan også gis som tekstemne eller tematisk tekstemne uavhengig av masteroppgaveskrivning. Innholdet i emnet vil derfor variere fra semester til semester og gis for eksempel dersom det er behov for å gi deg ekstra fordypning til arbeidet med masteroppgaven eller om du ønsker å jobbe med tekster, forfattere, sjangrer eller problemstillinger knyttet til den antikke litteraturen og kulturen som du ikke har hatt anledning til å jobbe med i andre emner.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du:

  • vitenskapelig tekstanalyse og tolkning med språklig, litterær eller kulturell fokus.
  • diskutere i faglig fellesskap.
  • jobbe fram problemstillinger for dine oppgaver i samarbeid med emneansvarlig eller veileder.
  • identifisere tolkningstradisjonene og de metodologiske tilnærmingene til tekstene eller det kulturelle fenomenet som står i fokus, samt bestemme metoden for din tilnærming.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forutsetter opptak til masterprogrammet i antikk kultur og klassiske språk, studieretning gresk.

Emnet tilbys kun enkeltstudenter etter avtale med veileder.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Fordypning (80 studiepoeng) i gammelgresk.

Anbefalte forkunnskaper

GRE4101 – Gresk grammatikk III og GRE4102 – Gresk paleografi og edisjonsfilologi

Undervisning

Høsten 2020: Det kan komme endringer i undervisningen pga. koronaviruset. Endringer vil bli varslet.

10 dobbelttimer seminarundervisning gjennom hele semesteret.

Høsten 2020 har emnet felles undervisning med GRE2400 – Tematisk tekstseminar i gresk.

For å kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • frammøte og aktiv deltagelse på seminarene, minst 7 av 10 ganger

Eksamen

Emnet har mappevurdering. Mappen skal bestå av to essays. Hvert essay skal være på 5-7 sider (à ca. 2300 tegn, inkl. fotnoter, eksl. bibliografi).

Obligatoriske undervisningsaktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IFIKKs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2020

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Høst 2020

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)