Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Fordypningsseminar i gresk er et emne som primært gis i tilknytning til ditt tema for masteroppgave, men det kan også gis som tekstemne uavhengig av masteroppgaveskrivning. Innholdet i emnet vil derfor variere fra semester til semester og gis for eksempel dersom det er behov for å gi deg ekstra fordypning til arbeidet med masteroppgaven eller om du ønsker å jobbe med tekster, forfattere eller sjangrer du ikke har hatt anledning til å jobbe med i andre emner.

Hva lærer du?

Etter endt eksamen skal du ha lært:

  • klassisk filologi
  • vitenskapelig tekstanalyse og tolkning
  • å jobbe fram problemstilling i samarbeid med veileder
  • å diskutere i faglig fellesskap
  • å arbeide målrettet med en større mengde tekst

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forutsetter opptak til masterprogrammet i antikk kultur og klassiske språk, studieretning gresk.

Emnet tilbys kun enkeltstudenter etter avtale med veileder.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Fullført bachelorgrad med fordypning i gammelgresk.

Anbefalte forkunnskaper

GRE4101 – Gresk grammatikk III og GRE4102 – Gresk paleografi og edisjonsfilologi

Undervisning

10 dobbelttimer seminarundervisning gjennom hele semesteret.

Våren 2020 har emnet felles undervisning med GRE2405 – Gresk drama.

For å kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • frammøte og aktiv deltagelse på seminarene, minst 7 av 10 ganger

Eksamen

Emnet har mappevurdering. Mappen skal bestå av to tekster. Den ene teksten skal diskutere metrikk (maks 5 sider), den andre skal diskutere stykkets språk og innhold (maks 10 sider).  Mappen skal totalt være på mellom 13 og 15 sider.

Obligatoriske undervisningsaktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IFIKKs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2020

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Vår 2020

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)