Hvorfor velge dette programmet?

Program for arkeologi og konservering gir deg muligheten til å utforske forskjellige sider ved det å forstå og ta vare på kulturarv.

Arkeologistudiet er tverrfaglig og kombinerer kunnskap fra mange forskjellige områder innen humaniora, samfunnsvitenskap og naturvitenskap. Faget vektlegger både praktiske og teoretiske metoder, og kildeomfanget øker stadig gjennom nye utgravninger og registreringer.

Museumsgjenstander og malerier trenger også omsorg, og konservering bidrar til å bevare deres historiske kildeverdi. Konservering er et fag som kombinerer akademisk og praktisk kunnskap.

Programmet har to studieretninger:

  • Arkeologi er studiet av fortidens samfunn og kulturer gjennom funn og analyser av materielle levninger.
  • Kulturarv og bevaringskunnskap  presenterer konserveringsfaget; en disiplin som handler om å forstå og håndtere forandring. Dette er det eneste bachelorprogrammet i Norge der du kan studere konserveringsteori.

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 20. nov. 2019 10:22